U bent hier


In het Centraal Onthaalbureau kunnen nieuwkomers en nieuwe Antwerpenaars terecht met een hulpvraag. Die mensen moeten op het Antwerpse grondgebied verblijven of het vooruitzicht hebben om hier te gaan wonen (bijvoorbeeld met een huurcontract).

In het Centraal Onthaalbureau werken OCMW Antwerpen, VDAB en Atlas (Integratie en Inburgering Antwerpen) samen.

Op die manier krijgen nieuwkomers in Antwerpen meteen een aangepast inburgerings- en activeringstraject. 

Voor wie

Alleen deze nieuwe klanten kunnen terecht in het Centraal Onthaalbureau:

 • erkende vluchtelingen
 • subsidiair beschermden
 • personen die in België toekomen in het kader van gezinshereniging
 • nieuwe Antwerpenaars die: 
  • ​een huurcontract hebben voor een woning in Antwerpen en
  • nog niet of minder dan een maand zijn ingeschreven in het Antwerps bevolkingsregister 
Voor wie niet

Asielzoekers en mensen zonder geldige verblijfspapieren (illegalen) kunnen er niet terecht.Wie een precair of tijdelijk verblijfsstatuut heeft, weet nog niet of hij in het land mag blijven. De beslissing daarover is nog niet genomen. Die mensen kunnen terecht in sociaal centrum Plein.

 
Hulp vragen        

Bel naar 03 292 81 10 om een afspraak te maken.

Een maatschappelijk werker onderzoekt je situatie en vertelt je wat het Centraal Onthaalbureau voor je kan doen.

 

Openingsuren
 • maandag van 9 tot 12.30 uur.
 • dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur.
 
Bereikbaarheid 
 • bus: 33,  410-411, 412-414.

 

Zeker meebrengen
 • identiteitskaart (of kopie) van wie hulp vraagt
 • attesten met de beslissing van de dienst Vreemdelingenzaken
 • huurcontract en betalingsbewijs huishuur of optie tot verhuren
 • Is de aanvrager gehuwd of samenwonend?Dan moet de partner ook meekomen met zijn identiteitskaart of attest met de beslissing van de dienst Vreemdelingenzaken.
 • eventuele looninkomsten, ook inkomsten uit officieuze tewerkstellingen (verklaring werkgever)

 

Meer info 

Centraal Onthaalbureau Coeveltstraat 62100 Deurnetel. 03 292 81 10COB_Coevelt_mailbox@ocmw.antwerpen.beliggingsplannetje

In samenwerking met Atlas en VDAB 

Links

sociaal centrum Plein

Publicaties