U bent hier


De overheid geeft een tussenkomst aan gezinnen die hun huis verwarmen met brandstof afkomstig uit petroleum. Het Energieteam bekijkt samen met die gezinnen of zij in aanmerking komen voor een toelage. Een belangrijke voorwaarde is je jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen. De inkomensgrenzen vind je op de website van het verwarmingsfonds.   

Je kan alleen voor deze brandstoffen een premie aanvragen:

 • huisbrandolie (stookolie of mazout)
 • verwarmingspetroleum (bijvoorbeeld voor Zibro-kaminekachels)
 • propaangas in grote hoeveelheden

 

Wie komt in aanmerking?

1. personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (categorie 1).

Dat zijn:

 • weduwes / weduwnaars, invaliden, gepensioneerden, wezen (WIGW’s)
 • kinderen met een handicap met een verhoogde kinderbijslag
 • langdurig werklozen ouder dan 50 jaar 
 • mensen die recht hebben op een inkomensgarantie voor ouderen
 • mensen die recht hebben op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap
 • mensen die recht hebben op een leefloon
 • mensen die recht hebben op een equivalent leefloon
 • mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming
 • en waarvan het gezinsinkomen lager of gelijk is aan de vastgestelde grenzen voor categorie 2. Kijk daarvoor op https://www.verwarmingsfonds.be/index.php/wie-heeft-er-recht-op.

 

2. personen met een begrensd inkomen (categorie 2).

 • De inkomensgrenzen vind je op de website van het verwarmingsfonds. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning. 

 

3. personen met schuldoverlast (categorie 3): personen die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen en 

 • begeleiding krijgen van de dienst Schuldbemiddeling of Budgetbeheer

          of

 • in collectieve schuldenregeling zijn.

 

 

Hoeveel bedraagt de stookoliepremie?

 

Het bedrag van de stookoliepremie hangt af van:

 • de brandstofsoort
 • de prijs per liter

 

Voor grote hoeveelheden geleverde brandstof:

 • schommelt de premie tussen de 14 en 20 cent per liter
 • krijg je per huishouden een premie van maximaal 300 euro
 • geven we een stookoliepremie voor maximaal 1 500 liter brandstof per jaar per gezin

Voor kleine hoeveelheden aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum krijg je een vaste premie van 210 euro.

 

Hoe vraag je een stookoliepremie aan?

 1. Vul het aanvraagformulier in.

 

 1. Maak een kopie van:
  1. je identiteitskaart
  2. je bankkaart
  3. je factuur​
   • Woon je in een appartementsgebouw? Bezorg dan een attest van de verhuurder waarin staat over hoeveel appartementen de stookolie verdeeld wordt.

           

             ==> Ben je in collectieve schuldbemiddeling?

             Bezorg dan ook de gegevens van je schuldbemiddelaar.

 

 1. Bezorg de documenten aan het sociaal centrum. Dat doe je zo:
  • Scan de documenten in en mail ze naar energieteam@antwerpen.be.
  • of
  • Ga naar het sociaal centrum in je buurt, geef de documenten daar af of stop ze in de brievenbus.

               

               ==> Ben je in collectieve schuldbemiddeling?

               Bezorg dan ook de gegevens van je schuldbemiddelaar.

 

Belangrijk

 • Dien je aanvraag in binnen de 60 dagen na de levering van de stookolie. 
 • We bekijken je laatste aanslagbiljet van de belastingen. Is er een groot verschil met je huidige inkomen? Bezorg ons dan een overzicht van je huidige inkomsten.: Stuur ons één van deze documenten, afhankelijk van je situatie:
 • Loon: Je loonfiches van de laatste drie maanden
 • Werkloosheidsuitkering: attest van de vakbond of hulpkas met vermelding van het dagbedrag)
 • Pensioen: strookje of  bankrekeninguittreksel
 • Ziektevergoeding:  strookje of bankrekeninguittreksel
 • Uitkering van het FOD sociale zekerheid: attest inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming of hulp aan derden
 • Onderhoudsgeld:  kopie van het vonnis en stortingsbewijs alimentatie voor aanvrager of kinderen
Contactgegevens

Sociale Dienstverlening Antwerpen | Energieteam

Clara Snellingsstraat 27
2100 Deurne
03 298 13 25
Toon op kaart