U bent hier


Meestal organiseren de nabestaanden van een overledene zijn begrafenis of crematie. Soms zijn er geen nabestaanden of kunnen die nabestaanden de uitvaartkosten niet betalen. In die gevallen kan je een tussenkomst vragen om de stadsuitvaart te organiseren.

 

Voorwaarden 

1. Voor de overledene biedt zich geen familie aan om een uitvaart te organiseren

2. De overledene is:

 • gedomicilieerd in Antwerpen en heeft onvoldoende financiële middelen om zelf een uitvaart te betalen
 • een resident van een woonzorgcentrum, gedomicilieerd in Antwerpen en met een OCMW-tussenkomst
 • niet gedomicilieerd in België (ambtelijk afgeschreven, met een referentieadres of zonder papieren) en overleden in Antwerpen

 

Hoe aanvragen? 

1. Contacteer de afdeling Maatschappelijke Hulpverlening aan Residenten (MHR)

Elke werkdag tussen 8.30 en 16 uur via 03 334 07 30 of mail mhr@antwerpen.be.

 

2. Is de afdeling gesloten? Contacteer dan rechtstreeks de onderneming Cornelis-Janssens 

 • tel. 03 844 84 02. Geef mee dat het om een OCMW-uitvaart (stadsuitvaart) gaat.
 • De afdeling MHR voert een kort sociaal en financieel onderzoek uit.

 

3. Heeft MHR de aanvraag goedgekeurd?

Dan geeft zij opdracht aan uitvaartonderneming Cornelis-Janssens om de uitvaart te organiseren.

 

Voor welke kosten is een tussenkomst mogelijk? 

1. De uitvaart zelf

De afdeling MHR garandeert een waardig en sereen afscheid.

De uitvaart kan een begrafenis of crematie zijn, met of zonder plechtigheid.

Bij een crematie kunnen nabestaanden kiezen uit:

 • asuitstrooiing
 • bijzetting in een columbarium
 • bijzetting op een urnenveld
 • bijzetting in een urnenbos 

 

2. Rouwbrieven, nagedachtenisprentjes en mogelijkheid tot groeten

Nabestaanden kunnen:

 • 20 rouwbrieven en 20 nagedachtenisprentjes laten drukken.
 • de overledene groeten tijdens de kantooruren van de begrafenisonderneming

 

Denk eraan 

1. Er is geen tussenkomst voor:

 • bloemen en kransen
 • koffietafel
 • concessies
 • vervoer van lichaam of as buiten de landsgrenzen
 • uitvaart op zaterdag, zondag of feestdagen
 • sierurnen of asjuwelen 

 

2. We werken alleen samen met uitvaartonderneming Cornelis-Janssens (Kontichsesteenweg 46, 2630 Aartselaar).Je kan geen financiële tussenkomst vragen voor een uitvaart bij een andere uitvaartonderneming. 

 

3. Hou er rekening mee dat de afdeling MHR de kosten van een uitvaart recupereert bij de nabestaanden (erfgenamen of onderhoudsplichtigen).