U bent hier


Heb je niet genoeg geld om de huurwaarborg te betalen? Dan kan een sociaal centrum je hierbij helpen. Ook als je er geen klant bent.

Sinds 1 januari 2019 kan je ook een renteloze huurwaarborglening aanvragen bij het Vlaams Woningfonds.

Huurwaarborg via het sociaal centrum: hoe werkt het? 

We storten geen geld op een geblokkeerde rekening. Wel garanderen we de verhuurder een bedrag op papier (papieren waarborg).De papieren waarborg is geld dat je moet terugbetalen aan het OCMW.Het bedrag is nooit meer dan drie maanden huur.Uitzonderlijk kan het OCMW geld vastzetten op een geblokkeerde rekening bij Belfius.Dat kan alleen als de verhuurder geen papieren waarborg aanvaardt.

 

Hoe vraag je een papieren waarborg aan?

1. Vraag aan je verhuurder een document 'optie tot verhuring'.

    Op het document moeten zeker deze gegevens staan:

 • huurprijs
 • adres van de woning
 • naam, adres en telefoonnummer van de eigenaar
 • bedrag van de huurwaarborg 

2. Met het document ‘optie tot verhuring’ vraag je bij OCMW Antwerpen een huurwaarborg aan.

Hier gelden de volgende voorwaarden: 

 • je woont nu in antwerpen en verhuist naar een andere gemeente 
 • je verhuist binnen Antwerpen

Als je binnen Antwerpen verhuist, vraag je aan je verhuurder een kopie van zijn conformiteitsattest. ​Heeft hij dat niet? Vraag dan een kopie van al deze documenten:

 • een conform (positief) keuringsverslag van de elektriciteits- en verwarmingsinstallatie
 • een kopie van het kadastraal uittreksel met een beschrijving van de woning
 • een energieprestatiecertificaat van de woning

Heeft jouw verhuurder die documenten niet? Dan kan je voor deze woning geen huurwaarborg krijgen. OCMW wil goede woningen voor zijn klanten. Daarom vragen we die attesten. 

 1. Ga dan naar een OCMW-sociaal centrum in je buurt en neem het document mee.
 2. Klik op de stratenlijst om te weten welk sociaal centrum het dichtst in je buurt ligt.
 3. Een OCMW-maatschappelijk werker doet een sociaal onderzoek.
 4. De OCMW-raad beslist over de huurwaarborg. 

3. Krijg je de huurwaarborg van het OCMW? En heb je een overeenkomst met je verhuurder (huurcontract)?

 • Dan bezorgen we de documenten voor de huurwaarborg aan de verhuurder.
 • Dan betaal je het geld van de waarborg aan ons terug met maandelijkse stortingen. 

Je bespreekt in het sociaal centrum hoe je dat het best doet.

 

Wanneer en hoe kan de verhuurder de huurwaarborg opvragen?

De verhuurder kan de waarborg pas opvragen na het einde van het huurcontract:

 1. met een schriftelijk akkoord tussen verhuurder en huurder
 2. met een vonnis van de vrederechter 

OCMW Antwerpen stort het geld pas als de verhuurder de waarborg opvraagt.

De verhuurder kan de huurwaarborg opvragen via het sociaal centrum van zijn huurder of door te mailen naar de dienst debiteuren via huurwaarborgen@antwerpen.be.

 

Meer info

Met vragen kan je een afspraak maken bij het sociaal centrum in je buurt. Dat vind je via onze stratenlijst.