U bent hier


Wat is leefloon?

Wie geen of niet genoeg inkomen heeft, kan een leefloon vragen.

Een inkomen, dat is het loon als je werkt. Maar het kunnen ook andere inkomsten zijn of een vervangingsinkomen, bijvoorbeeld een ziektevergoeding of een werkloosheidsuitkering.

 

Wie kan leefloon vragen?

 • Je bent Belg of
  • burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie en hebt het recht om meer dan drie maanden in België te verblijven
  • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • erkend vluchteling
  • staatloze
  • subsidiair beschermd
 • Je bent ouder dan 18 jaar of
  • Jonger dan 18 en gehuwd
  • Jonger dan 18 en je bent zwanger of hebt kinderen
 • Je hebt alle andere sociale uitkeringen aangevraagd waar je recht op hebt. Bijvoorbeeld: ziektevergoeding, werkloosheidsuitkering,…
 • Je bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan voor je gezondheid.

 

Waar vraag je leefloon aan?

 

Ben je een nieuwe Antwerpenaar die:

 • Een huurcontract heeft voor een woning in Antwerpen
 • Nog niet of minder dan een maand is ingeschreven in het Antwerpse bevolkingsregister
 • Nood heeft aan Nederlandse lessen

Vraag dan hulp in het centraal onthaalbureau.

 

Ben je geen nieuwkomer, heb je geen huurcontract of ben je langer dan een maand ingeschreven?

Vraag hulp in een sociaal centrum.

 

Heb je geen verblijfspapieren?

Vraag hulp in sociaal centrum Plein.

 

Is je partner of minderjarig kind al klant in een sociaal centrum?

Vraag hulp in hetzelfde sociaal centrum.

 

Wat breng je mee?

 • Je identiteitskaart.
 • Een overzicht van al je inkomsten. Bijvoorbeeld: een loonfiche, uittreksels van je bankrekening.

Ben je gehuwd en woon je samen met je partner? Dan moet je partner ook meekomen en een overzicht van zijn/haar inkomsten meebrengen.

 

Wie beslist of je leefloon krijgt?

Een maatschappelijk werker onderzoekt je situatie. Het subcomité van het bijzonder comité sociale dienst beslist of je leefloon krijgt of niet. In dat comité zetelen politici.

 

Wanneer weet je of je leefloon krijgt?

Ten laatste 30 dagen na je aanvraag, volgt een beslissing. Dan krijg je een brief.

Die brief krijg je per post en in je eBox.

Surf naar https://mysocialsecurity.be om je eBox te bekijken. Meld je aan met je elektronische identiteitskaart.

 

Wat moet je doen om leefloon te krijgen?

Leefloon krijg je niet zomaar. Als je leefloon krijgt, moet je een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) ondertekenen.

Het GPMI is een contract tussen jou en het OCMW. In dat contract staan afspraken. Je maatschappelijk werker bespreekt ze met jou.

Volg je de afspraken in het GPMI niet? Dan krijg je tijdelijk geen leefloon meer. Of je krijgt nog maar een deel.

Onderteken je het GPMI niet? Dan krijg je geen leefloon.

 

Hoeveel geld krijg ik als ik leefloon krijg? (bedragen maart 2020)

Per maand krijg je een bepaald bedrag.

 • Ben je samenwonend? Dan krijg je maximaal 639, 27 euro per maand.
 • Ben je alleenstaande? Dan krijg je maximaal 958, 91 euro per maand.
 • Ben je samenwonend en heb je minstens één kind ten laste dat minder dan 18 jaar is (en niet gehuwd)? Dan krijg je maximaal 1295, 91 euro per maand