U bent hier


Ben je jonger dan 25 jaar, wil je studeren en krijg je geen financiële steun van je ouders? Dan kan je een leefloon aanvragen om te kunnen studeren.

Om recht te hebben op een leefloon, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • je bent minstens 18 jaar
 • je volgt een studie met een voltijds leerplan
 • je wil een diploma behalen van het secundair onderwijs, hoger onderwijs of universiteit
 • je bent ingeschreven aan een erkende, georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstelling

Zolang je recht hebt op kinderbijslag, onderzoekt het sociaal centrum de onderhoudsplicht van je ouders. Dat betekent dat het sociaal centrum het leefloon kan terugvragen aan je ouders.

 

Meebrengen 

 • Identiteitskaart (of kopie) van de aanvrager (als de aanvrager gehuwd of samenwonend is, moet de partner ook mee naar het sociaal centrum komen)
 • Kinderbijslag (strookje/bankrekeninguittreksel)
 • Loon (loonfiches van de laatste drie maanden)
 • Werkloosheidsuitkering (attest van de vakbond/hulpkas met vermelding dagbedrag)
 • Ziektevergoeding (strookje/bankrekeninguittreksel)
 • Uitkering van de Federale Overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid (inkomensvervangende - en integratietegemoetkoming...)
 • Spaargelden (spaarboekje …)
 • Eigendom: bewijs van het kadastraal inkomen. Dat vraag je aan bij: Vlaamse Belastingsdienst, Vaartstraat 16, 9300 Aalst
 • Verklaring inschrijving onderwijsinstelling
 • Huurcontract en betalingsbewijs huishuur
 • Een klevertje van de mutualiteit
 • Bankrekeninguittreksel van de laatste drie maanden
 • Beslissing van de VDAB (in geval van schorsing werkloosheidsuitkering)

 

Aanvraag

Een leefloon vraag je aan in het sociaal centrum in je buurt. Klik op de stratenlijst om te weten welk sociaal centrum het dichtst in jouw buurt ligt of bel 03 221 13 33 en maak een afspraak.

 

Wanneer weet je of je een leefloon krijgt 

Het  subcomité van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst (BCSD) beslist binnen 30 dagen na je aanvraag. Die beslissing krijg je thuis met de post en via je eBox. 

Je eBox vind je door te surfen naar https://www.mysocialsecurity.be/. Daar meld je aan met je elektronische identiteitskaart. 

 

GPMI: contract tussen jou en het OCMW

Beslist het subcomité van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst (BCSD) dat je leefloon krijgt?Dan moet je een GPMI (Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie) ondertekenen. Het GPMI is een contract tussen jou en het OCMW. In dat contract staan afspraken.

Respecteer je die afspraken niet? Dan betaalt het OCMW je (tijdelijk) geen leefloon of een deel ervan niet.Let op!  Onderteken je het GPMI niet? Dan krijg je geen leefloon.            

 

Zoek een sociaal centrum in je buurt