U bent hier


Kan je kinderopvang maar moeilijk betalen? Misschien heb je recht op een verminderd tarief.
 
Je vraagt in een sociaal centrum of je recht hebt op korting voor kinderopvang voordat je een contract hebt met een dienst voor kinderopvang.  Je kan kiezen tussen een prijs op basis van je inkomen of een vaste prijs (met korting).

1. Je kiest voor een korting op basis van je inkomen

Kind en Gezin berekent het bedrag op basis van je gezinsinkomen en het aantal kinderen ten laste. Je hebt recht op vermindering als je:

 • leefloon ontvangt of financiële steun gelijkwaardig aan het leefloon (equivalent leefloon)
 • het tarief dat Kind en Gezin berekende onmogelijk kan betalen
 • in een erg onzekere financiële situatie dreigt te komen door het bedrag van kinderopvang
 • Je hebt recht op vermindering en contacteert Kind en Gezin als je inkomen tijdens minstens drie maanden met minstens 20 % daalde.

 

Sociaal onderzoek

Het sociaal centrum voert een financieel onderzoek uit om je situatie in te schatten.

We verwachten dat jij en je partner voldoende inspanningen leveren om te werken, een opleiding te volgen of een andere zinvolle activiteit te doen. Jullie inspanningen zijn beslissend bij het onderzoek.

Stellen we vast dat je onvoldoende inspanningen levert? Of dat je toch voldoende middelen hebt om je kinderopvang te betalen? Dan heb je geen recht op een vermindering.

 

Hoeveel betaal je dan

Heb je recht op een vermindering? Dan betaal je de helft van het tarief van Kind en Gezin.In uitzonderlijke gevallen betaal je het minimumtarief.  Daarop heb je recht als je:

 • een (equivalent) leefloon ontvangt en/of een collectieve schuldenregeling hebt
 • een bijzonder laag inkomen en zeer onzekere financiële situatie hebt

Het tarief of het minimumtarief zijn een jaar geldig.

 

Hoe aanvragen

Ga langs bij het sociaal centrum in je buurt. Daar krijg je een ‘attest (equivalent) leefloon’. Dat attest bezorg je aan Kind en Gezin.  

Belangrijk

We helpen je graag zo snel mogelijk. Neem daarom deze documenten mee naar je afspraak:

 • je identiteitskaart of verblijfsdocument
 • het attest inkomenstarief van Kind en Gezin
 • inkomstenbewijzen: loonbrieven, bewijs werkloosheids- of ziekte-uitkering …
 • bewijzen van uitgaven: huur, energiekosten, leningen, schulden …
 • attest van activering: inschrijvingsbewijs inburgeringstraject, opleiding VDAB …

 

 

2. Je kiest voor opvang met een vaste prijs

Bij opvang met een vaste prijs, krijg je korting op de prijs voor het kinderdagverblijf. 

 

Sociaal onderzoek

In veel gevallen voert het sociaal centrum ook een financieel onderzoek uit om je situatie in te schatten.

We verwachten dat jij en je partner voldoende inspanningen leveren om te werken, een opleiding te volgen of een andere zinvolle activiteit te doen. Jullie inspanningen zijn beslissend bij het onderzoek.

Stellen we vast dat je onvoldoende inspanningen levert? Of dat je toch voldoende middelen hebt om je kinderopvang te betalen? Dan heb je geen recht op een vermindering.

 

Hoeveel

Het bedrag hangt af van je inkomen. Een sociaal centrum onderzoekt of je recht hebt op een verminderd tarief.

Opgelet! Niet elk opvanginitiatief met een vaste prijs is aangesloten bij het systeem van de kinderopvangtoelage.