U bent hier


Was je dak- of thuisloos en heb je een verblijfplaats gevonden? Het OCMW kan een installatiepremie aan je toekennen. Je kan deze premie gebruiken om je woning in te richten met meubelen, kookgerei, …

Je komt in aanmerking voor een installatiepremie als je:

  • een leefloon of equivalent leefloon ontvangt of
  • een vervangingsinkomen ontvangt ten laste van de sociale zekerheid (bijvoorbeeld een ziektevergoeding, een werkloosheidsuitkering …) of
  • een uitkering ontvangt ten laste van de sociale bijstand (bijvoorbeeld een tegemoetkoming aan gehandicapten …) of
  • een inkomen hebt dat lager is dan het leefloonbedrag volgens de gezinssituatie, verhoogd met 10 %

Het bedrag van de installatiepremie is gelijk aan 1/12 van het jaarbedrag van de leeflooncategorie 3, personen met gezinslast . Dit bedrag is van toepassing sinds 1 september 2016.

De toelage kan slechts eenmaal worden toegekend.

 

Een installatiepremie aanvragen

Contacteer het sociaal centrum in de buurt. Klik op de stratenlijst om te weten welk sociaal centrum het dichtst in de buurt ligt of bel 03 221 13 33.