U bent hier


Wat is een sociaal tarief

Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit is een tarief waarin alles is inbegrepen, behalve de taksen. Je betaalt een vaste kilowatt/uurprijs (kWh), geen abonnementskosten.

De prijzen zijn geldig gedurende zes maanden. Tweemaal per jaar (in februari en in augustus) herberekent de overheid de prijs.

 

Is het sociaal tarief het voordeligste tarief?

Het sociaal tarief biedt in principe het voordeligste tarief op de markt. Het is bij alle energie-leveranciers hetzelfde.

 

Wie kan het sociaal tarief voor gas en elektriciteit aanvragen?

Je kan het sociaal tarief alleen aanvragen als jij of iemand die bij je inwoont een van deze tegemoetkomingen krijgt:

  • een leefloon van OCMW Antwerpen
  • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of een inkomensgarantie voor ouderen
  • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
  • een tegemoetkoming aan gehandicapten als gevolg van een blijvende arbeidsongeschiktheid of een invaliditeit van minstens 65 %
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten
  • een integratietegemoetkoming aan gehandicapten behorend tot de categorie II, III of IV
  • een tegemoetkoming voor hulp van derden
  • financiële sociale steun van OCMW Antwerpen aan personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister en die voor onbeperkte tijd in ons land kunnen verblijven
  • financiële steun van OCMW Antwerpen in afwachting van een van de bovenstaande tegemoetkomingen

 

Bovendien geniet elk gezin in Vlaanderen van een gratis hoeveelheid elektriciteit per jaar.Je krijgt een vaste minimumhoeveelheid van 100 kWh per gezin en 100 kWh gratis extra per gezinslid.

 

Wat moet je doen om het sociaal tarief te krijgen?

1. Vraag een attest aan in het sociaal centrum in je buurt of aan de dienst die je tegemoetkoming uitbetaalt.

2. Stuur het attest naar je energieleverancier. Het adres vind je op je energiefactuur. 

 

Aanvraag

Je kan het sociaal centrum in je buurt opzoeken met deze stratenlijst, of bel naar het Stedelijk Contactcenter op het nummer 03 221 13 33.

 

 

Attesten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap

Zwarte Lievevrouwstraat 3C

1000 BRUSSEL

tel. 02 509 81 11

handicap@minsoc.fed.be

 

Attesten van de Rijksdienst voor Pensioenen

Zuidertoren

1060 BRUSSEL

tel. 02 529 21 11

contactcenter.nl@rvp.fgov.be