U bent hier


Bij de dienst Vrije Tijd kunnen klanten van de sociale centra een toelage aanvragen voor sport, cultuur, speelpleinen, (school)vakantie ... 

Fijn spelen ...

Vrijetijdstoelage voor klanten van de sociale centra

Ben je klant van een sociaal centrum, dan kan je financiële steun vragen om:

  • jezelf of je kinderen in te schrijven bij een sportclub of een vereniging, voor een vrijetijdscursus, taallessen ...
  • materiaal aan te kopen voor je vrijetijdsactiviteit, zoals sportkledij, een cursusboek of tekenmateriaal
  • op vakantie of daguitstap te gaan in Vlaanderen via Steunpunt Vakantieparticipatie
  • je kinderen te laten deelnemen aan speelpleinen, een kamp of een schoolreis 

Voor wie

Je hebt recht op een vrijetijdstoelage, als je tot een van de volgende categorieën behoort:

  • je krijgt een leefloon of andere financiële steun
  • je bent sociaal tewerkgesteld
  • je staat onder budgetbeheer
  • je bent in schuldbemiddeling 

Ook je gezinsleden komen in aanmerking. 

Meer info

Meer info krijg je in onze sociale centra. Daar vind je ook de aanvraagformulieren die je nodig hebt.

Openingsuren sociale centra

  • Maandag van 9 tot 12.30 uur
  • Dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur
Publicaties
Verwante onderwerpen