U bent hier


Het aantal erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden nam in Antwerpen toe. Om die doelgroep sneller tewerk te stellen, hebben de stad Antwerpen, VDAB en Atlas (vzw integratie en inburgering) beslist om de handen in elkaar te slaan. De organisaties stemmen hun dienstverlening sindsdien op elkaar af en bieden ze aan op één centrale locatie: centraal onthaalbureau Coevelt (COB Coevelt).

 

Vluchtelingen en Werk Antwerpen-Gent

Binnen het samenwerkingsverband diende Antwerpen als promotor een projectdossier in bij het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het doel van de ESF-oproep was om vluchtelingen beter te integreren en sneller tewerk te stellen in de centrumsteden Antwerpen en Gent.

Naast stad Antwerpen, VDAB en Atlas (vzw integratie en inburgering) stapten ook andere organisaties in het consortium om het project te realiseren:

  • Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)
  • Groep-INTRO
  • Galilei Employability (Randstad Belgium)
  • Levanto

Het projectbudget bedraagt 1 199 999,21 euro. Het ESF (40 %) en het Vlaams Cofinancieringsfonds (60 %) subsidiëren het project volledig.

 

‘Integration Through Work’

Het project zet in op twee luiken:

 

Snelle activering van vluchtelingen met werkervaring

Eerst screenen we de vluchtelingen die in aanmerking komen voor snelle activering. We hebben bijzondere aandacht voor midden- en laaggeschoolden die in knelpuntberoepen aan de slag kunnen. Daarna leiden we ze via gekende activeringsmethoden toe naar de arbeidsmarkt.

 

Oriëntatie en activering van jonge vluchtelingen (18- tot 25-jarigen) met alleen leerervaring

Met een intake of oriëntatie screenen we welke jongeren geschikt zijn voor een versnelde activering. Met taalondersteuning, een korte oriëntatie en werkplekleren proberen we hen op korte termijn te activeren. Zo’n traject duurt gemiddeld zes maanden.

 

Centraal onthaalbureau Coevelt

Startpunt van de versterkte samenwerking is het centraal onthaalbureau Coevelt dat stad Antwerpen opstartte om het groeiend aantal erkende vluchtelingen op te vangen. Atlas en VDAB sloten zich aan en werken nu ook vanuit die locatie.

Overstappen van een lineair traject, waarbij verschillende leeronderdelen en trajectstappen elkaar opvolgen, naar een geïntegreerd traject impliceert een goede afstemming tussen alle betrokken diensten, uiteraard samen met de klant.

 

Activeringsaanbod

VDAB en de dienst Activering van de stad Antwerpen, stemmen onderling hun activeringsaanbod af en werken het aanbod verder uit op maat van de behoeften van de arbeidsmarkt en de beschikbare competenties van de erkende vluchtelingen. De stad Antwerpen neemt in dat opzicht ondersteunende acties, in het bijzonder rond het sensibiliseren en engageren van werkgevers.

 

Ruimere doelstelling ESF-project

De verschillende partners evalueren de samenwerking permanent. Per kwartaal bekijken we de instroom, activering en trajecten op maat. Indien nodig sturen we bij of breiden we de werking uit.

We hopen dat onze ervaringen en inzichten ook andere steden en gemeenten inspireren om vluchtelingen te ondersteunen en begeleiden naar werk.

 

Conclusies en aanbevelingen

Wil je weten wat de kritische succesfactoren en uitdagingen zijn om het model te doen slagen? Lees dan zeker de inhoudelijke samenvatting. Heb je als professional interesse in dit netwerkmodel? Bekijk dan ook het volledige eindrapport en het draaiboek

 

Meer info

Karin Douven

Coördinator ESF-project ‘Activering vluchtelingen Antwerpen’

stad Antwerpen | Sociale dienstverlening

karin.douven@antwerpen.be

 

Nuttige links

Een nieuwkomer tewerkstellen (flyer)

Sociale tewerkstelling artikel 60 in uw bedrijf?

Hoe kunt u een nieuwkomer tewerkstellen? 

 
Activering Vluchtelingen Antwerpen - Waar naartoe? 
 
 
Activering Vluchtelingen Antwerpen

 

Filmpje van kinderopvang De Eerste Stapjes