U bent hier


Antwerps opslag- en distributiecentrum voor voedselhulp

De stad en het OCMW Antwerpen startten eind vorig jaar een grootschalig opslag- en distributiecentrum voor voedselhulp in de Havanastraat. Het centrum zorgt voor de opslag en de verdeling van FEAD-goederen (Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen).

Sinds augustus 2015 vervoerde het bedrijvencentrum PAX van OCMW Antwerpen FEAD-goederen naar de sociale centra. Die dienstverlening vindt nu plaats vanuit een nieuw opslag- en distributiecentrum voor voedselhulp aan de Havanastraat 5 in 2030 Antwerpen. Dat gebeurt door medewerkers in een sociaal tewerkstellingstraject. Bedoeling is om het centrum nog verder uit te breiden.

 

Voedselhulp beter coördineren

De stad en het OCMW Antwerpen willen met het nieuwe opslag- en distributiecentrum de bestaande voedselstromen voor voedselhulp beter coördineren en het materiaal efficiënter inzetten. Daardoor worden voedselbedelingen, sociale kruideniers en vrijwilligersorganisaties beter ondersteund en wordt er minder voedsel verspild.

 

Partners

De stad en OCMW Antwerpen kozen samen met Komosie vzw (Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie) voor een stapsgewijze opstart. Momenteel staat het centrum al in voor de opslag en verdeling van FEAD-goederen. Vanaf mei 2017 zal het ook de groente- en fruitoverschotten van veiling BelOrta ophalen, opslaan en verdelen.

Daarnaast werkt het centrum al samen met bedrijven en supermarkten. Het haalt hun voedseloverschotten op en zorgt voor de opslag en de verdeling ervan. Zo werkt het centrum nu al samen met de supermarktketens Makro. De stad en het OCMW willen die samenwerking verder uitbreiden met andere bedrijven.

 

Logistieke schaalvoordelen

Verder biedt het opslag- en distributiecentrum logistieke schaalvoordelen en betere garanties op een kwaliteitsvolle opslag van voedsel. Dat zijn twee noodzakelijke voorwaarden om nog meer partners en bedrijven te betrekken bij de Antwerpse voedselhulp. Daarnaast zullen medewerkers er via sociale tewerkstelling kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Op vrijdag 13 januari werd het distributiecentrum officieel voorgesteld aan de pers. Bekijk de foto's hier.

 

Geïnteresseerd?

Meer dan 240.000 personen in België zijn afhankelijk van voedselhulp. Tegelijkertijd hebben voedingsbedrijven vaak nog voedingswaren die niet meer mogen worden verkocht.

Het platform www.schenkingsbeurs.be biedt een oplossing. Het vergemakkelijkt schenkingen aan voedselhulp- en sociale organisaties door schenkers en ontvangers in verbinding te brengen.

Schrijf u in op www.schenkingsbeurs.be

 

Meer info

http://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/nieuw-distributiecentrum-voor...