U bent hier


Vond je de juiste huurwoning? Heb je niet genoeg geld om de huurwaarborg te betalen?Je kan bij een sociaal centrum een huurwaarborg aanvragen. Ook als je er geen klant bent. 

 

Wat is een huurwaarborg?

De verhuurder kan je vragen om een huurwaarborg te voorzien. Hij mag maximaal 3 maanden huur vragen. Huur je een studentenkot? Dan mag de verhuurder maximaal 2 maanden huur vragen.

Je hebt een aantal mogelijkheden om die huurwaarborg te betalen.

Heb je niet genoeg geld om de huurwaarborg te betalen? 

Dan kan je een huurwaarborg bij een sociaal centrum of een renteloze huurwaarborglening aanvragen bij het Vlaams Woningfonds.

Kies je voor een huurwaarborg via het sociaal centrum? Het sociaal centrum stort meestal geen geld op een geblokkeerde rekening.We garanderen de verhuurder een bedrag op papier (papieren waarborg).

De papieren waarborg is geld dat je moet terugbetalen aan je sociaal centrum.

Het bedrag is nooit meer dan drie maanden huur.

Uitzonderlijk zet het sociaal centrum geld vast op een geblokkeerde rekening bij Belfius. Dat kan alleen als de verhuurder geen papieren waarborg aanvaardt.

Opgelet: Betaal je huurwaarborg nooit cash!Deed je dat toch? Dan moet de verhuurder het bedrag op een geblokkeerde rekening op jouw naam storten. Na het einde van je huurcontract moet hij ook de interesten op die rekening naar jou doorstorten. 

Doet hij dat niet? Dan moet je naar de rechter en contacteer je het best de huurdersbond

 

Hoe vraag je een huurwaarborg aan bij het sociaal centrum?

1. Vraag aan je verhuurder de nodige documenten.

Optie tot verhuring

Laat dit document invullen door de verhuurder.

Daarop moeten deze gegevens staan:

  • huurprijs
  • adres van de woning
  • naam, adres en telefoonnummer van de eigenaar
  • bedrag van de huurwaarborg

Conformiteitsattest

Verhuis je binnen Antwerpen? Vraag dan aan je verhuurder een kopie van zijn conformiteitsattest.

Heeft hij dat niet? Vraag een kopie van deze documenten:

  • een energieprestatiecertificaat van de woning
  • een kopie van het kadastraal uittreksel met een beschrijving van de woning
  • een conform (positief) keuringsverslag van de elektriciteits- en verwarmingsinstallatie

of

  • een attest van de stad Antwerpen waarin staat dat er een woonkwaliteitsonderzoek gebeurde

Heeft je verhuurder die documenten niet?Dan krijg je voor die woning geen huurwaarborg. We vragen die documenten, omdat we alleen goede woningen willen voor onze klanten.

 

2. Vraag een huurwaarborg aan.

Ga naar het sociaal centrum in je buurt en neem de documenten mee. Zoek in de stratenlijst op welk sociaal centrum het dichtst in je buurt ligt.

 

3. Een maatschappelijk werker doet een sociaal onderzoek.

 

4. De OCMW-raad beslist over de huurwaarborg.

Binnen de 30 dagen beslist de OCMW-raad over je vraag.

Krijg je een huurwaarborg? Is je huurcontract in orde? Dan bezorgen we de documenten voor de huurwaarborg aan de verhuurder.

 

5. Je betaalt de huurwaarborg terug.

Het geld van de waarborg betaal je maandelijks terug. In het sociaal centrum maak je daarover afspraken.

Wanneer en hoe vraagt de verhuurder de huurwaarborg op?

De verhuurder kan de waarborg pas opvragen na het einde van het huurcontract. Daar is een schriftelijk akkoord tussen verhuurder en jou voor nodig.

Komen jullie niet overeen? Dan is een vonnis van de vrederechter nodig.

Het sociaal centrum stort het geld pas, als de verhuurder de waarborg opvraagt:

 

Meer info

Met vragen kan je terecht bij het sociaal centrum in je buurt.

Dat vind je via onze stratenlijst.