U bent hier


De stad Antwerpen organiseert het hele jaar opvang voor dak- en thuislozen via de opvangcentra en onthaaltehuizen. Tijdens de coronacrisis breiden we het bestaande opvangaanbod uit.