U bent hier


Stad Antwerpen heeft een beperkt aantal crisiswoningen. Die zijn bestemd voor mensen die zich in een noodsituatie bevinden.

Sommige mensen die getroffen zijn door een acute woonnoodsituatie moeten we direct kunnen helpen.Alleen in acute noodsituaties bekijken de medewerkers van de afdeling Wonen de mogelijkheid tot crisiswonen. Acute noodsituaties zijn bijvoorbeeld:

  • een woningbrand
  • een onbewoonbaar verklaard pand (art.135)
  • wanneer iemand slachtoffer is van intrafamiliaal geweld
  • een situatie waarbij onmiddellijk gevaar dreigt in of rond de woning 

Sommige mensen hebben geen netwerk, zijn maatschappelijk bijzonder kwetsbaar en krijgen daarom voorrang op een crisiswoning.

Aan die mensen kan de stad een crisiswoning verhuren voor zes maanden.In die periode moeten de huurders een andere woning zoeken. 

Contactmomenten

Je kan terecht op een spreekuur met een maatschappelijk werker die je info en hulp biedt bij een crisissituatie. Dat spreekuur vindt plaats:

  • dinsdag en donderdag
  • tussen 13 en 15 uur
  • sociaal centrum Oever, Oever 13 in 2000 Antwerpen

 

Meer informatie

dienst Crisisopvang

tel. 03 432 88 50

dispatching@antwerpen.be

 

 

 

Verwante onderwerpen