U bent hier


Gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor een kwaliteitsvol leven. Iedereen moet alle kansen krijgen om gebruik te maken van het beschikbare gezondheidsaanbod. OCMW Antwerpen heeft bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen. De hulpverlening moet niet alleen betaalbaar zijn, maar ook toegankelijk: bereikbaar en begrijpelijk voor iedereen.