U bent hier

 
 
Vanaf nu kan je de agendapunten inkijken die de stad het bestuur ter beslissing voorlegt. Antwerpen is de eerste stad in Vlaanderen die op een dergelijke transparante manier met een openbare agenda werkt.
 
 
De gemeenteraden en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zijn officiële vergaderingen. Tijdens die vergaderingen bespreken de bestuursleden de ontwerpbesluiten en nemen ze daarover beslissingen.                                                                                                                 
De agenda van de ontwerpbesluiten kan je vanaf nu al een week voor de vergadering bekijken. 
Zo weet je welke punten de bestuursleden daar bespreken. Op basis daarvan kan je beslissen om de vergadering of een deel ervan, live te beluisteren. 
 
Tot nu kon je alleen de beslissingen die de stad maakte, na de zittingen raadplegen. 
Met het openbaar maken van de agenda, is Antwerpen de eerste stad in Vlaanderen die zo transparant werkt. 
 
Een agenda raadplegen?
In de kalender kan je de zitting kiezen en daarna de documenten raadplegen.
 
Een vergadering beluisteren of bekijken?
Beluister hier een vergadering. 
 
RSS