U bent hier

Op 17 oktober krijgen mensen in armoede terecht extra aandacht. In Antwerpen organiseerde STA-AN, het Antwerps netwerk tegen armoede, een week lang dialoogtafels met hen. Medewerkers van Sociale Dienstverlening, andere stadsdiensten en organisaties uit het middenveld zaten mee aan tafel. Ga zelf ook mee aan tafel en lees hoe de coördinator van STA-AN over de resultaten vertelt.

 

STA-AN laat mensen in armoede extra aan het woord

Het thema van de wereldwijde dag van het verzet tegen armoede was dit jaar inkomen en onderbescherming. Iemand is onderbeschermd als hij zijn sociale grondrechten niet kan realiseren: recht op  arbeid, behoorlijke huisvesting, sociale zekerheid,  culturele en maatschappelijke ontplooiing, onderwijs … Onderbescherming kan gaan over het recht op  leefloon tot korting op een zwembeurt in een stedelijk zwembad.

STA-AN, het Antwerps netwerk tegen armoede, organiseerde een week lang dialoogtafels met mensen in armoede.

Danny Jacobs, coördinator van STA-AN: “Samen Tegen Armoede – Antwerps Netwerk (STA-AN) wil de samenwerking tussen de Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen maximaal stimuleren. We willen dat de stemmen van die vijf verenigingen uitgebreid aan het woord komen. Op deze belangrijke dag en eigenlijk ook ervoor en erna … “

 

Ga zelf mee aan tafel

Was jij er niet bij?Ervaar dan zelf eens een dialoogtafel aan de hand van de filmpjes die STA-AN maakte.In de filmpjes vertellen mensen hoe zij armoede ervaren.

 

De resultaten van een week intensieve gesprekken

Na de dialoogtafels kregen de stad en politici een presentatie van de resultaten.Tom Meeuws was als Antwerpse schepen van armoede aanwezig.Ook het kabinet van onderwijs en jeugd, en Karim Bachar, schepen van integratie en inburgering, waren van de partij.

Danny Jacobs van STA-AN: “Verschillende dingen kwamen duidelijk naar voor tijdens de gesprekken.Eerst en vooral: armoede situeert zich in alle beleidsdomeinen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid die we over alle beleidsdomeinen heen moeten aanpakken.We doen dat misschien nog te weinig ‘samen’.

Maatschappelijk werkers moeten meer tijd krijgen om te investeren in hun klanten.Daarnaast heeft de gemiddelde mens in armoede meer nood aan een warm en laagdrempelig onthaal, waar er mee gezocht wordt naar de juiste hulpvraag. Tijdens de dialoogtafels konden mensen hun verhaal doen in gelijkwaardige omstandigheden. In de juiste context kunnen mensen in armoede beter gehoord en geholpen worden, en vaak zelf heel gericht meezoeken naar oplossingen.We moeten ook minder in stereotypen leren denken.Iemand in financiële problemen is heel vaak niet zelf schuldig aan het probleem. De oorzaak ligt vaak structureel in onze maatschappij zelf. We moeten beter nadenken over hoe we die diepere oorzaak kunnen wegenemen.

‘Kinderarmoede’ is een woord dat we eigenlijk niet meer in de mond mogen nemen. Een kind in armoede is onderdeel van een gezin in armoede. Maatregelen met enkel een focus op het kind zijn gedoemd hun effect te missen."

 

Meer info

https://netwerktegenarmoede.be/nl/17-oktober (Vlaamse campagne)

www.STA-AN.be ( Antwerpse campagne)

RSS