U bent hier

In Antwerpen wonen op dit moment 439 pleeggezinnen. "Samen vangen zij 587 kinderen en jongeren in nood op, die door allerlei omstandigheden voor een korte of lange tijd niet bij hun mama of papa kunnen wonen", zegt Niels Heselmans van Pleegzorg Provincie Antwerpen. "Er zijn dus al heel wat gezinnen die een onschatbaar engagement opnemen. Toch is er in de stad dringend nood aan extra pleeggezinnen. Om die moeizame zoektocht een duwtje in de rug te geven, wil de stad zich extra engageren als Pleegzorggemeente.”

 Een Pleegzorggemeente engageert zich om kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen in hun buurt een thuis te bieden. Samen met Pleegzorg Provincie Antwerpen zet ze een duurzame samenwerking op poten om pleegzorg in de gemeente of stad bekend te maken op een laagdrempelige manier.

 

Campagne in Antwerpen

Het engagement van de stad Antwerpen moet ervoor zorgen dat pleegzorg beter zichtbaar wordt. Schepen voor sociale zaken Fons Duchateau:  “We willen het aanbod pleegzorg in Antwerpen niet alleen bekender maken, maar ook verder uitbreiden. Het is belangrijk dat onze maatschappelijk werkers in de sociale centra en de inloopteams in de Huizen van het Kind goed op de hoogte zijn welke soorten pleegzorgopvang er mogelijk zijn en wanneer ze kunnen toeleiden. Verder willen we het aanbod van weekend- en vakantiepleegzorg ook bekender maken omdat daar momenteel een zeer hoge nood aan is.”

 

Weekend- en vakantiepleegzorg

In de provincie Antwerpen zoekt pleegzorg momenteel voor een 100-tal kinderen een weekend- en vakantiegezin. Het gaat om gezinnen die kinderen een of twee weekends per maand willen opvangen. "Een engagement dat bij veel jonge ouders niet meteen bekend is", zegt Heselmans.

Het is een manier om ook in een druk gezinsleven toch kwetsbare kinderen te helpen. Bovendien geeft het een ongelooflijke stimulans aan ouders die het tijdelijk moeilijk hebben. Dankzij een weekendgezin kunnen ze zelf voor hun kinderen blijven zorgen en krijgen ze de nodige adempauzes om sluimerende problemen aan te pakken. In dat opzicht is het een belangrijke preventieve vorm van pleegzorg.

 

Infoavond in Huis van het Kind Centrum

Op woensdag 21 november is er om 20 uur een eerste infoavond in Huis van het Kind - Centrum voor geïnteresseerde kandidaat-pleeggezinnen. De infosessie geeft meer uitleg over ondersteunende pleegzorg. Ook de andere vormen van pleegzorg komen aan bod. Een ervaren pleegouder vertelt zijn of haar verhaal.

 

Meer info vindt u op www.antwerpen.be bij Huis van het Kind. Klik hier voor de rechtstreekse link. Inschrijven kan via:

 

Campagne Pleegzorggemeente, een initiatief van Pleegzorg Provincie Antwerpen

Pleegzorg Provincie Antwerpen lanceerde de campagne ‘Pleegzorggemeente’ in 2013 om het aanbod van pleeggezinnen te vergroten en de beeldvorming te veranderen. Om dat te realiseren ging de organisatie op zoek naar duurzame partners, steden en gemeenten. In 2013 startte een pilootproject in Turnhout. Andere gemeenten en steden konden sinds het najaar 2017 instappen. In het kader van de Week van de Pleegzorg koos ook de stad Antwerpen om pleegzorg in de kijker te zetten en haar engagement als Pleegzorggemeente op te nemen.

 

Gezinnen die interesse hebben, kunnen voor meer info terecht op www.pleegzorgvlaanderen.be/antwerpen of op het nummer 0800 30 181.

 

RSS