U bent hier

Op 10 november 2017 zette Jongerenwerking alle jongeren die deelnamen aan het ‘voortraject activering’ eens goed in de bloemetjes. Ze kregen een attest, een fotoshoot en een etentje. Met dat voortraject stoomde de dienst Jongerenwerking hen klaar voor een sociale tewerkstelling.

Voortraject activering

Sommige jongeren kunnen zich om verschillende redenen niet ontplooien tot zelfredzame jongvolwassenen. De dienst Jongerenwerking van OCMW Antwerpen bekijkt welke ondersteuning zij nodig hebben om toch succesvol te integreren in onze maatschappij.

Met het ‘voortraject activering’ bereiden we die jongeren voor op een sociale tewerkstelling. Vier weken lang leerden ze:

  • arbeidsattitudes te versterken
  • hun zelfinzicht te vergroten
  • hun competenties in kaart te brengen en te bevorderen
  • een realistisch jobdoelwit te formuleren
  • zich voor te bereiden op een sociale tewerkstelling en de rechten en plichten die daarbij horen
  • over de mogelijke doorstroming naar een sociale tewerkstelling en het normaal economisch circuit, en over hoe ze hun kansen verhogen

Verliep dat allemaal goed? Dan volgde een zogenaamde ‘warme overdracht’ naar de maatschappelijk werker en de arbeidsbegeleider. Die leiden de jongere toe naar een sociale tewerkstelling.
 

‘Op tijd komen was niet altijd gemakkelijk, maar door het voortraject leerden we dat dat zeer belangrijk is.’
 

Slotdag en uitreiking van attest

Op 10 november 2017 kwamen alle jongeren bij elkaar voor de slotdag van het voortraject.
Daar dachten ze eerst na over de vraag ‘Ben ik klaar om te gaan werken?’.
 

‘We hebben veel nieuwe dingen geleerd, zoals hoe je jezelf moet voorbereiden voor een job.’

Na de pauze:

  • sprak secretaris Falke Meyer een inspirerend woordje en deelde ze een attest uit
  • mochten de jongeren meer vertellen over hun ervaring tijdens de opleiding
  • volgde een heuse fotoshoot

De dag kreeg een feestelijke slot met een etentje bij buurtrestaurant De Stroming.
 

“Ik heb bijgeleerd dat ik meer vragen moet durven stellen als ik iets niet begrijp.”
 

RSS