U bent hier

 

Verhuurders en huurders hebben er alle baat bij om een uithuiszetting te voorkomen. Wist je dat OCMW Antwerpen en Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Antwerpen hen daarbij kunnen ondersteunen?

'Het OCMW zorgt voor huurbemiddeling en het CAW voor woonbegeleiding. Beide diensten zijn gratis en bieden veel voordelen voor beide partijen', zo vertellen Annemie van Boven, Elena Leung (Woonzekerheid OCMW) en Rob Dewinter (Woonbegeleiding CAW).

 

'Een uithuiszetting schaadt meer dan het baat'

Annemie van Boven, maatschappelijk werker bij de afdeling Woonzekerheid van het OCMW: 'Soms heeft een verhuurder problemen met zijn huurder door achterstallige betalingen, overlast, schade … Hij zoekt een uitweg en vaak is de stap naar de vrederechter dan snel gezet. Toch is die oplossing verre van ideaal. Een uithuiszetting zorgt namelijk voor meer nadelen dan voordelen:

  1. Er is schade voor de verhuurder.Hij moet een procedure tot uithuiszetting opstarten en daarna een nieuwe huurder vinden. 
  2. Er is schade voor de huurder.Hij staat op straat en moet op zoek naar een andere woning. Bovendien neemt hij een (extra) schuld mee naar die nieuwe woning. 
  3. Er is schade voor de maatschappij.Als maatschappij moeten we geld investeren om de eventuele dakloosheid van de huurder op te vangen. 

Het OCMW en CAW willen die schade graag voorkomen. Daarom organiseren ze huurbemiddeling en woonbegeleiding.'

 

'Het contact tussen huurder en verhuurder verbeteren'

Elena Leung, maatschappelijk werker bij afdeling Woonzekerheid: 'OCMW Antwerpen kan bemiddelen tussen huurder en verhuurder. De verhuurder, huurder of hulpverlener vraagt die bemiddeling eenvoudig aan via een elektronisch formulier. Maar zowel huurder als verhuurder moeten akkoord gaan met de bemiddeling.

Daarna contacteert een maatschappelijk werker van Woonzekerheid de huurder. Hij bezoekt hem thuis en maakt een plan om zijn (financiële) problemen aan te pakken. Het OCMW houdt de huurder en verhuurder op de hoogte van het sociaal onderzoek en stelt een oplossing op maat voor. Voor complexere woonproblemen werken we samen met CAW Antwerpen.'

Rob Dewinter, coördinator Woonbegeleiding bij CAW Antwerpen: 'Met preventieve woonbegeleiding begeleiden we de huurder actief om zijn achterliggende problemen aan te pakken en zijn sterktes verder te ontwikkelen. Onze woonbegeleiders doen dat via huisbezoeken. Ze bewandelen samen met de huurder een traject om zijn vaak complexe uitdagingen aan te pakken. Zo willen ze een langdurige en harmonieuze relatie tussen huurder en verhuurder tot stand brengen. Daarnaast biedt het CAW ook advies aan verhuurders over het contact met hun huurders.'

Annemie van Boven: 'Door die samenwerking proberen het OCMW en CAW samen uithuiszettingen zoveel mogelijk te voorkomen. En dat is belangrijk voor alle betrokken partijen. Bij huurproblemen mogen verhuurders, huurders of hulpverleners zeker niet aarzelen om het OCMW of CAW te contacteren.'

 

Huurbemiddeling aanvragen

Verhuurders, huurders en hulpverleners (van OCMW Antwerpen of externe hulpverleningsorganisaties) kunnen gratis bemiddeling bij huurproblemen aanvragen.

Het aanmeldformulier vind je hier. 

RSS