U bent hier

Op 5 december blikten we terug op 3 geslaagde jaren van het project Activering Vluchtelingen Antwerpen. Eind december eindigt het project van het Europees Sociaal Fonds (ESF) waar stad Antwerpen, VDAB en Atlas nieuwkomers sneller begeleidden naar een duurzame tewerkstelling in Antwerpen. Maar het verhaal krijgt een vervolg, want die geïntegreerde manier van werken zetten de partners nu samen verder met eigen middelen.

 

Het ESF-project Activering Vluchtelingen Antwerpen dat is…

  • Een intensieve samenwerking van Stad Antwerpen, VDAB en Atlas vanuit een locatie: Centraal Onthaalbureau Coevelt. Dat single point of contact biedt voordelen voor zowel de doelgroep als de dienstverleners.
  • Een versnelde integratie waarbij inburgering en activering samen lopen.
    • Daardoor moeten anderstalige nieuwkomers met of zonder relevante technische competenties en zonder specifieke randvoorwaarden niet wachten met de opstart van begeleiding naar werk tot na het inburgeringstraject.
  • 4600 aanmeldingen, waarvan 1700 klanten in een geïntegreerd traject stapten.
    • De overige aanmelders ervaarden nog teveel drempels en bleken nog niet rijp voor een geïntegreerd traject. Ze doorliepen een lineair traject waarbij de begeleiding naar een job opgestart werd na de afronding van het inburgeringstraject.
  • Een netwerkend samenwerkingsverband met werkgevers, sectorfederaties, arbeidsbemiddelaars, opleidingsverstrekkers en overheidsdiensten.
  • Begeleiding van Groep INTRO, RiseSmart en Levanto voor jongeren tussen 18 en 25 jaar.

 

Eindigen in schoonheid

Op donderdag 5 december kwamen medewerkers en professionelen samen voor het slotfeest. Na een verwelkoming door schepenen Claude Marinower en Karim Bachar, blikte projectcoördinator Karin Douven terug op enkele goede praktijken, inzichten en aandachtspunten.

Nadien volgde een boeiend panelgesprek met de projectpartners. Daaruit bleek dat een goede samenwerking en gemeenschappelijke trajectbepaling de succesfactor is van het project. Ookenkele getuigenissen van werknemers en werkgevers van Umicore en Engie illustreerden dat.Schepen Tom Meeuws en provinciaal directeur VDAB Bjorn Cuyt sloten het plenaire gedeelte af en kondigden de infomarkt aan. Daar kon je naar hartenlust snuisteren naar good practices, verhalen en methodes.

Klik op onderstaande foto voor een diashow.

 

Vooruitblikken op de toekomst

Het ESF-project Activering Vluchtelingen Antwerpen stimuleerde verregaande samenwerking, initieerde een geïntegreerd traject  waar inburgering en activering tegelijk verlopen, en versterkte de rol van werk in het integratieproces. Ook het concept van het Centraal Onthaalbureau blijkt te werken.

Daarom besloten Stad Antwerpen, VDAB en Atlas om de werking van het Centraal Onthaalbureau op te nemen in de reguliere werking. Dat betekent dat het Centraal Onthaalbureau ook na de Europese projectsubsidie in werking blijft. Daarnaast blijft de stad werkgevers informeren, sensibiliseren en engageren om zo de kansen van kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt te vergroten.

 

Meer info

 
RSS