U bent hier

Sinds 27 april 2018 treden de stad en OCMW Antwerpen naar buiten als één organisatie en communiceren ze meer en meer alleen nog in de huisstijl van de stad.  Het OCMW-logo en de naam zullen gaandeweg uit het straatbeeld en de communicatiedragers verdwijnen. Maar dat heeft geen gevolgen voor Antwerpenaars die sociale hulp nodig hebben. Integendeel, een verregaande integratie tussen de Antwerpse OCMW- en stadsdiensten moet leiden tot een betere en meer efficiënte dienstverlening op maat van de klant.

Een sterke stad die maatschappelijke uitdagingen aangaat

We hebben alle diensten rond wonen, welzijn, armoedebestrijding en maatschappelijke hulpverlening geïntegreerd. Zo gaan we voor:
  • een sterker en efficiënter lokaal sociaal beleid dat maatschappelijke uitdagingen aankan
  • een betere en efficiëntere dienstverlening op maat van burgers 
Door nu ook de communicatie van het OCMW onder de stadsvlag te laten varen, verdwijnt het stigma dat OCMW-klanten soms ondervinden en verlagen we de drempel naar het vinden van hulp.
 

Aanpassingen al bezig

Op korte termijn zullen al aanpassingen aan de communicatie zichtbaar zijn:
  • De facebookpagina van het OCMW en de LinkedIn-pagina van het OCMW veranderen van naam naar ‘Sociale centra van Antwerpen’. 
  • Tweeten doet het OCMW voortaan via de Twitter-account van de stad.
  • De contactgegevens van het OCMW-infopunt veranderen naar die van het stedelijk contactcenter: info@stad.antwerpen.be, tel. 03 22 11 333. 
  • De huisstijl van de stad zal ook te merken zijn in publicaties en op de website (www.antwerpen.be/socialecentra)
 

Nog geen volledige integratie

Stad en OCMW Antwerpen hebben intussen één organogram en werken hard aan een maximale integratie van hun werking en dienstverlening. Maar het OCMW blijft juridisch wel bestaan. 
De naam zal dus niet volledig verdwijnen bij zaken die samenhangen met federale wetgeving over maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie, zoals beslissingen over het leefloon.
Het is wel de bedoeling dat klanten en medewerkers in de dagelijkse werking geen onderscheid meer ondervinden tussen de stad en het OCMW.
 

Sociale centra en Centraal Onthaalbureau

Ben je een Antwerpenaar die sociale hulp nodig heeft?
Dan kan je nog steeds terecht in het sociaal centrum in je buurt. 
Het dichtstbijzijnde sociaal centrum is te vinden via de stratenlijst op www.antwerpen.be/socialecentra/stratenlijst. 
Of je kan bellen naar het stedelijk contactcenter: tel. 03 22 11 333.
 
Ben je minder dan een maand ingeschreven in het Antwerps bevolkingsregister en heb je een huurcontract voor een woning in Antwerpen? 
Dan kan je terecht bij het Centraal Onthaalbureau:
Coeveltstraat 6
2100 Deurne
tel. 03 292 81 10
 
Mensen zonder papieren kunnen hulp vragen bij sociaal centrum Plein:
Lamorinièrestraat 137
2018 Antwerpen.   
RSS