U bent hier


De OCMW-dienst Kansen voor Kinderen wil ouders steunen in hun rol als opvoeder en inzetten op optimale kansen voor elk kind. Door te investeren in ontwikkeling, ontplooiing, sociale competenties en het welzijn van kinderen, trachten we de armoedespiraal te doorbreken.

De medewerkers van Kansen voor Kinderen begeleiden OCMW-klanten, organiseren groepswerk, geven medewerkers informatie en overleggen met partners die rond dezelfde thema’s werken. 

Onderwijs

Kansen voor Kinderen stimuleert ouders om de onderwijskansen van hun kinderen te benutten. Door te informeren en motiveren trachten we schoolparticipatie en ouderbetrokkenheid te verhogen. Ouders kunnen deelnemen aan infosessies over onderwijs. De medewerkers van Kansen voor Kinderen ondersteunen ouders ook bij het maken van een schoolkeuze en contact leggen met school en CLB.

Opvoeding

Kansen voor Kinderen ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kind(eren). We gaan samen met ouders op zoek naar de precieze vraag of het probleem en begeleiden hen daarna bij het vinden van gepaste hulp. Daarnaast kunnen ouders deelnemen aan laagdrempelige opvoedingscursussen over kinderen van verschillende leeftijden. Tijdens de cursussen kunnen ouders stilstaan bij de eigen kindertijd, nadenken over hoe zij hun kinderen willen opvoeden, tips en informatie opdoen, vaardigheden inoefenen maar vooral ook ervaringen uitwisselen met andere ouders. 

Heb je wel eens vragen over jouw kinderen, zoals:

  • Hoe speel ik met mijn kinderen?
  • Wat doe ik als mijn kind niet wil luisteren?
  • Hoe kan ik mijn kind helpen met schoolwerk?
  • Hoe kan ik beter praten met mijn tiener?
  • Hoe stel ik goede grenzen en maak ik afspraken?
  • Waar kan ik terecht voor te hoge schoolkosten?
  • Hoe kan ik in contact komen met andere ouders?

Vraag aan je maatschappelijk werker meer informatie over Kansen voor Kinderen of neem zelf contact met hen op via:

tel. 03 338 49 45
kansenvoorkinderen@ocmw.antwerpen.be