U bent hier


OCMW Antwerpen heeft 6 bijzondere comités (bijzonder comité voor Sociale Dienst A-F). De bijzondere comités nemen beslissingen over de dossiers van de OCMW-klanten.

Dat kan bijvoorbeeld gaan over het toekennen van een leefloon of een huurwaarborg. Elk bijzonder comité is bevoegd voor een bepaalde regio in Antwerpen en bestaat uit 8 raadsleden.

De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn is ook de voorzitter van alle bijzondere comités.