U bent hier


De dienst Kansen voor Kinderen geeft OCMW-medewerkers ondersteuning en informatie over onderwijs en opvoeding aan klanten met kinderen.
Door de kansen van de kinderen uit kwetsbare gezinnen te verhogen, wil het OCMW achterstand wegwerken.

We stimuleren de klanten om zo goed mogelijk:

  • de onderwijskansen van hun kinderen te grijpen
  • actief deel te nemen in dat proces

 

Groepswerk

Door het organiseren en geven van cursussen voor ouders die meer willen weten over opvoeding en onderwijs, verhogen we de kennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen van onze klanten. Ze ontmoeten andere ouders elkaar en wisselen ze interessante ervaringen uit.

 

Individuele begeleiding

Ook rechtstreekse individuele begeleiding van klanten rond de thema’s opvoeding en onderwijs is mogelijk. Met een eerste huisbezoek proberen de medewerkers van Kansen voor Kinderen zicht te krijgen op de vragen en noden in het gezin.

De dienst doet tussenkomsten via:

  • mail of telefoon
  • huisbezoeken
  • overleg met klanten
  • oudercontacten

 

Begeleiding voor maatschappelijk werkers

Medewerkers van de dienst Kansen voor Kinderen geven actief ondersteuning aan de maatschappelijk werkers die de klanten begeleiden. Ze:

  • gaan regelmatig op bezoek in de sociale centra
  • geven er toelichting en beantwoorden vragen over opvoeding en onderwijs
  • organiseren vormingen