U bent hier


Stad en OCMW Antwerpen zijn sinds begin 2018 geïntegreerd. Ze communiceren ook als één organisatie, onder stadsvlag.

Juridisch zijn het nog twee aparte organisaties. Maar in de praktijk is de werking geïntegreerd.

De stad en het OCMW zijn publieke, lokale overheidsorganisaties, aangestuurd door politici. Ambtenaren bereiden het beleid voor en voeren het uit.

Voorzitter

De politieke bevoegdheden bij het OCMW zijn verdeeld tussen de voorzitter en de raad voor maatschappelijk welzijn.De voorzitter is ook schepen voor sociale zaken, wonen, samenlevingsopbouw, diversiteit en inburgering bij de Stad Antwerpen.

Secretaris

De secretaris is de leidinggevende ambtenaar. Hij voert het beleid uit dat de raad voor maatschappelijk welzijn uittekent.

Vanaf 26 juli 2018 zijn er geen secretaris meer, maar één gezamenlijke algemeen directeur voor stad en OCMW.

Financieel directeur

De financieel directeur is verantwoordelijk voor alle inkomsten en uitgaven van de stad en het OCMW. 

 

Geïntegreede dienstverlening, geïntegreerd werken

Sinds januari 2018 werken de stad en het OCMW geïntegreerd vanuit één organogram.

Dat doen we om:

 • de klantvriendelijkheid van onze dienstverlening te verbeteren
 • samen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken
 • een betere samenwerking tussen onze medewerkers te stimuleren
 • tegemoet te komen aan een beleidskeuze van de Vlaamse regering en van het stadsbestuur van Antwerpen
 • als grootste stad van Vlaanderen een voorbeeld te kunnen zijn

 

De bedrijfseenheden die nu geïntegreerd werken zijn:

 

Sociale Dienstverlening

Die bedrijfseenheid biedt geïntegreerde sociale dienstverlening aan de Antwerpse burger. De medewerkers werken rond deze thema’s:

 • activering (matching en begeleiding van sociaal tewerkgestelden …)
 • gemeenschapsvorming (Stadsmakers, senioren, vrijwilligers, vrije tijd …)
 • welzijn (gezondheid, buurtrestaurants, kinderarmoede, voedselhulp …)
 • wonen (Woonkantoren, woonbegeleiding, dag- en nachtopvang,  huursubsidies …)
 • maatschappelijke hulp (sociale centra, schuldhulpverlening …)

 

Financiën

De (gemeenschappelijke) diensten van Financiën zijn:

 • Debiteurenbeheer
 • Crediteurenbeheer
 • Algemene Boekhouding
 • Matrix en Budget (OCMW)
 • Thesaurie en Verzekeringen
 • Fiscaliteit
 • Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

 

Bestuurszaken

Enkele kernopdrachten van de bedrijfseenheid Bestuurszaken zijn:

 • Besluitvorming
 • Informatiebeheer
 • Archief 
 • Organisatiebeheer
 • Juridische Dienst (juristen betrokken bij het besluitvormingsproces)
 • Protocol
 • Districtswerking

 

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement werkt rond alle thema’s die met medewerkers te maken hebben.

Ook de onafhankelijke Gemeenschappelijke Preventiedienst maakt daar deel van uit.Die staat in voor het medisch toezicht en de arbeidsveiligheid van medewerkers van OCMW Antwerpen, Zorgbedrijf Antwerpen, ZNA, de stad en de politie. 

SODI+ is de gemeenschappelijke personeelsvereniging.