U bent hier


Stad en OCMW Antwerpen hebben deze zelfstandige dochterondernemingen:

  • Zorgbedrijf Antwerpen (publiekrechtelijke onderneming): woonzorgdiensten voor senioren
  • Beschut Wonen (publiekrechtelijke onderneming): begeleiding, ondersteuning en toezicht voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid voor wie zelfstandig wonen niet of nog niet mogelijk is
  • Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) (privaatrechtelijke onderneming): drie algemene en zes gespecialiseerde ziekenhuizen, het grootste Belgische fusieziekenhuis