U bent hier


‘Onze organisatie draagt bij aan de maximale realisatie van de sociale grondrechten van iedereen die gewoonlijk op het grondgebied van de stad Antwerpen verblijft.
 
We streven naar een volwaardige maatschappelijke integratie en een verhoogde sociale mobiliteit waarbij actieve deelname van het individu aan de maatschappij voorop staat.’

 

De stad en het OCMW Antwerpen blijven zich engageren en diensten verlenen om de grondrechten van burgers te garanderen. Maar doet dit niet alleen. 

De Stad en  het OCMW zijn een belangrijke schakel in een ketting van dienstverleners die werken aan het realiseren van de grondrechten. Het deelt de verantwoordelijkheid met hogere overheden, partnerorganisaties, en maakt de uitvoering efficiënter.

Stad en OCMW Antwerpen geloven ook in de kracht van mensen om hun toekomst te verbeteren en kansen met beide handen te grijpen.