U bent hier


Wettelijk kader

Stad en OCMW Antwerpen werken sinds 2018 geïntegreerd vanuit één organogram. 
 
Er zijn geen opdrachten meer die alleen nog bij het OCMW blijven. Het OCMW blijft wel als juridische entiteit bestaan. 
 
OCMW Antwerpen wordt geregeld door de wet van 8 juli 1976 (de organieke wet op de OCMW’s).  OCMW staat voor Openbare Centra voor Maatschappelijk welzijn.
 
 

Maatschappelijke dienstverlening en menselijke waardigheid

Artikel 1 van deze wet verwoordt onze opdracht als volgt:

'Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren.'

Het 'recht op maatschappelijke dienstverlening' is niet gespecifieerd. De steden en OCMW's moeten deze opdracht zelf invullen, afhankelijk van de lokale behoeften.