U bent hier


Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) is een openbare autonome instelling. Zij maakt geen deel uit van het gemeente- of stadsbestuur.

Het OCMW vervangt de vroegere Commissie voor Openbare Onderstand. De oprichting en de werking wordt geregeld door de wet van 8 juli 1976 (de organieke wet op de OCMW’s).

Maatschappelijke dienstverlening en menselijke waardigheid

Artikel 1 van deze wet verwoordt onze opdracht als volgt:

'Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren.'

Het 'recht op maatschappelijke dienstverlening' is niet gespecifieerd. Elk OCMW moet deze opdracht zelf invullen, afhankelijk van de lokale behoeften.

Contactgegevens

OCMW Informatiepunt

Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
03 338 28 28
Toon op kaart