U bent hier


 

 

Amalia II is een project dat:

 • zich richt op kwetsbare klanten uit de regio Oost- en Midden-Europa, met bijzondere aandacht voor jongeren en jongvolwassenen
 • in september 2016 startte als opvolger van de gelijkaardige projecten Amalia en Amalia+, met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF)
 • eindigt eind 2022

 

Wat?

 

Via intensieve begeleiding:

 • proberen we drempels weg te werken die activering moeilijk maken, zoals bijvoorbeeld nood aan kinderopvang of werkhouding
 • willen we arbeidsmarktgerichte competenties bij de klant ontwikkelen of versterken

 

Voor wie?

 

Wie begeleiden we?

Het project richt zich op drie kwetsbare doelgroepen uit de regio Oost- en Midden-Europa:

 1. Jongeren zijn de belangrijkste doelgroep.
 2. Alleenstaande of gescheiden vrouwen met kinderen.
 3. Oudere mannen die niet of beperkt Nederlands kunnen lezen en schrijven.

In totaal begeleiden we 50 klanten in dit project.

 

Hoe pakken we het aan?

 

Amalia wil klanten integraal begeleiden. Naast de opvolging van de financiële hulp proberen de maatschappelijk werkers drempels weg te werken die activering in de weg staan. Doordat ze een beperkt aantal klanten begeleiden, kunnen ze hier dieper op werken.     

Er zijn verschillende drempels mogelijk:

 • gebrek aan kinderopvang
 • wonen
 • hoe verplaats ik me naar mijn werk
 • hulp bij opstellen van een cv
 • … 

Daarvoor werken we samen met andere diensten zoals sociale verhuurkantoren, Kind en Gezin, Justitie, …

Vaak doen de klant en projectmedewerker samen dingen om aan die drempels te werken, bijvoorbeeld samen een computer opstarten of naar een website surfen, samen naar een kinderdagverblijf gaan kijken of een inschrijving regelen in een sociaal verhuurkantoor.

 

Meer informatie
 

Nisa Vermeiren

nisa.vermeiren@antwerpen.be 

Soline De Cock

soline.decock@antwerpen.be