U bent hier


 

Antwerps opslag- en distributiecentrum voor voedselhulp

De stad en het voormalige OCMW van Antwerpen startten een opslag- en distributiecentrum voor voedselhulp in de Vancouverstraat. Het centrum zorgt voor de opslag en de verdeling van FEAD-goederen (Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen).

Voedselhulp beter coördineren

De stad Antwerpen wil met het opslag- en distributiecentrum de bestaande voedselstromen voor voedselhulp beter coördineren en het materiaal efficiënter inzetten. Daardoor worden voedselbedelingen, sociale kruideniers en vrijwilligersorganisaties beter ondersteund en wordt er minder voedsel verspild. 

Partners

De stad Antwerpen koos samen met Komosie vzw (Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie) voor een stapsgewijze opstart. Momenteel staat het centrum al in voor de opslag en verdeling van FEAD-goederen. 

Daarnaast werkt het centrum al samen met bedrijven en supermarkten. Het haalt hun voedseloverschotten op en zorgt voor de opslag en de verdeling ervan. Zo werkt het centrum nu al samen met de supermarktketens Makro. Stad Antwerpen wil die samenwerking verder uitbreiden met andere bedrijven.

 

Logistieke schaalvoordelen

Verder biedt het opslag- en distributiecentrum logistieke schaalvoordelen en betere garanties op een kwaliteitsvolle opslag van voedsel. Dat zijn twee noodzakelijke voorwaarden om nog meer partners en bedrijven te betrekken bij de Antwerpse voedselhulp. Daarnaast zullen medewerkers er via sociale tewerkstelling kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Geïnteresseerd?

Meer dan 240.000 personen in België zijn afhankelijk van voedselhulp. Tegelijkertijd hebben voedingsbedrijven vaak nog voedingswaren die niet meer mogen worden verkocht.

Het platform www.schenkingsbeurs.be biedt een oplossing. Het vergemakkelijkt schenkingen aan voedselhulp- en sociale organisaties door schenkers en ontvangers in verbinding te brengen.

Schrijf u in op www.schenkingsbeurs.be