U bent hier


Meer expertise in Antwerpen voor een betere begeleiding van maatschappelijk kwetsbare jongeren
 

 

Sommige jongeren kunnen zich door verschillende oorzaken niet ontplooien tot zelfredzame jongvolwassenen. De dienst Jongerenwerking van OCMW Antwerpen bekijkt welke ondersteuning zij nodig hebben om toch succesvol te integreren in onze maatschappij.
 

Voor wie?

Jongeren tussen 18 en 25 jaar die bij OCMW Antwerpen:

 • een actief dossier hebben
 • of hulp  informatie vroegen
   

Wat doen wij?

Klantgebonden werking en ondersteuning
 • We adviseren de jongere én zijn maatschappelijk werker.
 • Als het nodig is, bieden we jongeren een kort begeleidingstraject op maat aan.
 • Alle beslissingen over hulp nemen we in nauwe samenwerking met de maatschappelijk werker van OCMW Antwerpen.
   
Netwerken en samenwerkingsverbanden zoeken
 • We willen jongeren zo goed mogelijk ondersteunen. Door een netwerk uit te bouwen met Antwerpse hulpverleningsorganisaties groeit onze expertise en verwijzen we jongeren gerichter door.
   

Organiseren van groepswerking voor jongvolwassenen
 • We bekijken rond welke thema’s de jongeren vooral vragen hebben en organiseren een gerichte vorming zoals ‘Hoe zoek je een woning?’, ‘Hoe zoek je werk?’ …
   

Voorbeelden van onze projecten
 • Voortraject activering: jongeren voorbereiden op werk en hen duidelijk maken wat hun realistische arbeidsmogelijkheden zijn.
 • Vorming voor jongeren ‘Hoe zoek je een woning?’.
 • Online sociale kaart voor jeugdhulpverlening.

 

Meer info

Stuur een mailtje naar jongerenwerking@ocmw.antwerpen.be.