U bent hier


Meer expertise in Antwerpen voor een betere begeleiding van maatschappelijk kwetsbare jongeren 

 

Sommige jongeren kunnen zich door verschillende oorzaken niet ontplooien tot zelfredzame jongvolwassenen. De dienst Jongerenwerking van OCMW Antwerpen bekijkt welke ondersteuning zij nodig hebben om toch succesvol te integreren in onze maatschappij.

 

Voor wie?

Jongeren tussen 18 en 25 jaar die een

 • actieve begeleiding hebben vanuit een sociale centrum:
 • of hulp of informatie vragen

 

Wat doen wij?

Jongerenwerking biedt het volgende aan:

 • de maatschappelijk werker adviseren
 • een traject opstarten met de klant in samenwerking met de maatschappelijk werker (individuele begeleiding)
 • de jongere laten deelnemen aan groepswerk rond thema's als Wonen en Werken (voortraject Activering)
 •  de maatschappelijk werker informeren over het netwerk rond hulpverlening voor jongvolwassenen en/of een van de vele partners van Jongerenwerking

 

Individuele begeleiding

 

 • Een individueel traject bij Jongerenwerking start altijd met een duidelijke afstemming met de wijkmaatschappelijk werker. Dan is er een eerste kennismaking met de begeleider, de jongere en wijkmaatschappelijk werker op het sociaal centrum.Is de jongere enthousiast? Dan springen de medewerkers van Jongerenwerking mee op de kar!
 • Jongerenwerking:
  • maakt een eerste afspraak met de jongere op de Jongerenwerking
  • brengt daar met de jongere zijn verschillende levensdomeinen in kaart
  • maakt een persoonlijk stappenplan met acties waar ze samen met de jongere aan wilt werken. De jongere beslist wat in het stappenplan komt en in welke volgorde de acties worden aangepakt.
  • houdt de wijkmaatschappelijk werker op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de begeleiding en het gemaakte stappenplan met acties.

 

Groepswerk voor jongeren

 

Vanuit de expertise en de signalen die de dienst Jongerenwerking krijgt, organiseert de dienst groepswerking voor jongvolwassenen. We kunnen naargelang de noden en vragen een groepswerking op maat organiseren.  

 • Voortraject activering: jongeren voorbereiden op werk en met hen nadenken over realistische arbeidsmogelijkheden.
 • Vorming voor jongeren ‘Hoe zoek je een woning?’.

 

Netwerken en samenwerkingsverbanden zoeken

 

 • We willen jongeren zo goed mogelijk ondersteunen. Door een netwerk uit te bouwen met Antwerpse hulpverleningsorganisaties groeit onze expertise en verwijzen we jongeren gerichter door.

 

Project MIRIAM

 

Met project MIRIAM wil Jongerenwerking kwetsbare alleenstaande moeders met een leefloon versterken. Lees  meer over dit project.