U bent hier


 

Zelfs met talent is het niet evident om aan de slag te gaan in de veeleisende modesector. OCMW Antwerpen en de Provincie organiseren daarom sinds begin 2017 samen vaktechnische trajecten op maat van nieuwkomers met ervaring.

Gerichte coaching en specialisatie moet nieuwkomers in de Belgische modesector een stevig duwtje in de rug geven. Een intensief opleidingstraject biedt een interessante meerwaarde bovenop de algemene begeleiding van de OCMW-dienst Activering. De VDAB is een belangrijke partner in dat proefproject.

Zo wil het bestaande competenties van nieuwkomers met ervaring in de confectie  ontwikkelen en versterken. Dat gebeurt onder andere bij de dienst Binnenste Buiten van het OCMW. De dienst versterkt kansarmen van binnen en van buiten op vlak van 5 kerncompetenties: gezondheid en hygiëne, (sociale) activering, wonen, sociale vaardigheden en zelfzorg. Het team zet in op 3 sporen: een sociale kledingwinkel, een naaiatelier en maatschappelijke begeleiding (training en coaching zowel individueel als in groep).

 

Nieuwkomers met de juiste competenties konden al werkervaring opdoen in het naaiatelier van Binnenste Buiten via een klassiek traject, maar misten daarna vaak nog specifieke vaardigheden om een job te vinden op de reguliere arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld patroontekenen of kennis van softwaretoepassingen. Daar zet het nieuwe intensieve opleidingstraject op in.

 

Intensief traject op 3 sporen 

Het pilootproject wil competentieversterkend en drempelverlagend werken en werkt daarvoor op 3 fronten:

 1. het professionaliseren van de werkervaringsklanten, gericht op de Belgische arbeidsmarkt, via een intensief opleidingstraject (patroontekenen, atelierorganisatie, modegebonden softwaretoepassingen, designoptimalisatie…)
   
 2. versnelde doorstroom voor wie ‘sneller klaar is voor de arbeidsmarkt’ door onder andere:
  • coaching op maat
  • Nederlands op de werkvloer
  • samenwerking met private partners die de klanten kunnen inzetten via een stage of een specifieke ‘training on the job’ om nadien mogelijk bij hen aan de slag te gaan
  • gespecialiseerde opleidingen bij VDAB of Syntra tot patroontekenaar of productiemedewerker
  • of zelfs ‘coaching op maat’ via Microstart om als zelfstandige een eigen atelier op te starten
    
 3. realistische kans op doorstroom
  Werkervaringsklanten volgen een traject van 3 jaar voor de uitbouw van het netwerk en de coaching, voor bijsturing en optimalisatie. De coaching vanuit de dienst Begeleiding Werkervaring blijft over het volledige traject aanwezig.

Het aantal werkervaringklanten bij de dienst Binnenste Buiten stijgt van 6 naar 10. Het OCMW hoopt met dit intensieve traject over 3 jaar het gemiddelde doorstroompercentage (40 %) van een klassiek traject van 1 tot 1,5 jaar te kunnen behalen. 
 

Samenwerking met andere OCMW’s

Samenwerking met andere OCMW’s is een belangrijke pijler in het subsidieproject. Niet alleen de stad en OCMW Antwerpen kampen met de uitdaging om klanten gericht en efficiënt naar de reguliere arbeidsmarkt door te stromen. Daarom krijgen andere kleinere OCMW’s de kans om hun werkervaringsklanten met de vereiste textielcompetenties te laten deelnemen aan dit pilootproject. De OCMW’s van Mortsel, Sint-Katelijne-Waver, Zwijndrecht en Wijnegem tekenden al een engagementsverklaring.

Het concept is implementeerbaar in andere steden en ook buiten de modesector.

Het Departement Activering en Sociale Innovatie (ACSI) is trekker van het project dat tot stand komt met de steun van een impulssubsidie van de Provincie Antwerpen. Ook de VDAB en Antwerp Management School zitten in het partnership.
 

Meer info

Erwin van de Mosselaer
Departement Activering, OCMW Antwerpen
tel 03 292 23 13
gsm 0498 15 32 00
erwin.vandemosselaer@ocmw.antwerpen.be

Verwante onderwerpen