U bent hier


Psychologische problemen zijn vaak complex. Een gewoon sociaal centrum kan niet altijd de gepaste hulp bieden. Als een klant is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis of therapeutische instelling, kan sociaal centrum De Wilg de klant begeleiden.

Sociaal centrum De Wilg begeleidt klanten met psychische problemen tijdens of na een opname op het vlak van administratie, financiën, sociale integratie, wonen en werk.

 

Tijdens een opname

Tijdens een opname in een psychiatrisch ziekenhuis of een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis, bepaalde vormen van beschut wonen, therapeutische gemeenschappen, psychiatrische verzorgingstehuizen zijn mensen vaak niet meer in orde met hun sociale zekerheid. Ook hun administratie is soms chaos. Om zulke situaties te verhelpen, kan sociaal centrum De Wilg helpen bij financiële en/of administratieve problemen. 

Een klant aanmelden

De regelgeving over wanneer welk centrum bevoegd is zeer complex. Informeer daarom vooraf of sociaal centrum De Wilg bevoegd is:  bel naar 03 270 08 40 of mail sc.dewilg@antwerpen.be

 1. Vul het formulier opnamezorg in.
 2. Een maatschappelijk werker onderzoekt de situatie.
 3. Binnen de 30 dagen is er een beslissing.

  De beslissing is positief: de begeleiding start op.

  De beslissing is negatief: we bespreken alternatieven.

 

Na een opname

Mensen die een opname in de psychiatrie achter de rug hebben, hebben het soms moeilijk om de draad weer op te pikken en zich te handhaven in de samenleving.

 

Sociaal centrum De Wilg:

 • kan helpen op vlak van sociale integratie, wonen, financiën en werk, denk aan:
  • contacten met bewindvoerder
  • budgetbeheer
  • thuishulp inschakelen
  • doorverwijzen naar een dagcentrum … 
 • organiseert samen met de thuisverpleging van Zorgbedrijf Antwerpen elke woensdagmiddag een moment om medicatie toe te dienen in het sociaal centrum

 

De klant:

 • woont in een van de districten van de stad Antwerpen
 • laat zijn psychiatrische problemen medisch opvolgen door een arts of psychiater
 • zet vrijwillig de stap naar nazorg 

 

Een klant aanmelden

 1. Vul het formulier nazorg in.
 2. Samen met de klant en een maatschappelijk werker van sociaal centrum De Wilg heb je een gesprek over de hulpvraag van de klant.
 3. Er volgt een beslissing.

  De beslissing is positief: de begeleiding start op.

  De beslissing is negatief: we bespreken alternatieven.

 

Meer info

Sociaal centrum De Wilg

sc.dewilg@antwerpen.be

tel. 03 270 08 40

 

Bereikbaarheid