U bent hier


 1. Welke medische kosten betaalt het OCMW terug?

   

  Klanten die aangesloten zijn bij een mutualiteit kunnen mogelijk een tussenkomst krijgen voor medische kosten:

  • Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) kan mogelijk een medische waarborg toekennen op maat van de klant en van de noodzakelijke medische zorgen. Dat is afhankelijk van het sociaal onderzoek. 
   Hiervoor neemt de klant contact op met het sociaal centrum in zijn buurt. Het OCMW bekijkt dan of hij daar recht op heeft.
  • Er is financiële tussenkomst van het OCMW mogelijk voor anticonceptie in kader van gezinsplanning.
  • Medische kosten die het RIZIV niet terugbetaalt (bijvoorbeeld een tandprothese) kunnen, na advies van de adviserende OCMW-arts en een goedkeuring door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, ten laste genomen worden door OCMW, al dan niet als lening.  

   

  Heeft de klant een waarborgdocument van OCMW Antwerpen? Dan bezorg je de factuur aan OCMW Antwerpen.
  Heeft de klant geen waarborgdocument? Dan moet hij de kosten zelf betalen.

  Klanten zonder geldige verblijfsdocumenten en klanten waarvoor geen aansluiting mogelijk is bij de mutualiteit (niet-verzekerbare klanten) kunnen enkel een tussenkomst krijgen voor dringende medische zorgen. Daarvoor kunnen ze terecht bij sociaal centrum Plein.

 2. Waarom schrijf ik beter generische medicatie voor?

  Generische medicatie is goedkoper en werkt meestal even goed als een merkproduct. OCMW-klanten hebben een beperkt inkomen en zo moeten ze een minder groot bedrag voorschieten of betalen. Op die manier helpt u uw patiënt ook gemakkelijker toegang te krijgen tot medische zorg.

 3. Waarom zijn er zoveel papieren en attesten nodig?

  De federale overheid geeft OCMW Antwerpen subsidies voor medische zorgen. Omdat het grote bedragen zijn, zorgt de federale overheidsdienst voor controles. Alles moet kloppen: verklaring, datum, naam en handtekening. Ontbreken er gegevens? Dan verliezen we subsidies. Dat verloren bedrag moet de stad zelf betalen.

 4. Kan ik de documenten niet elektronisch invullen?

  Op dit moment is dat nog niet mogelijk. Hopelijk kunnen we in de toekomst wel volledig elektronisch werken. OCMW Antwerpen werkt eraan om dat mogelijk te maken.

 5. Waar kan ik terecht met vragen en opmerkingen over de terugbetaling van medische kosten voor OCMW-klanten?

  U vindt informatie op onze site, maar kan ook terecht bij onze administratieve diensten die de facturen verwerken op het nummer 03 338 28 28. Met specifieke vragen over een patiënt kan u het best zijn maatschappelijk werker opbellen.

  Waarom moet ik als arts de administratie doen voor de derdebetalersregeling?

 6. Kan het OCMW dat niet via de mutualiteit regelen?

  Kan de klant zijn betaling via de mutualiteit in orde brengen? Dan mag OCMW Antwerpen dat niet doen. Wil u een correcte betaling voor uw prestaties? Stuur het getuigschrift dan rechtstreeks naar de mutualiteit.

 7. Waarom moet het OCMW weten of iemand kan werken of naar de les gaan?

  Als OCMW kunnen we aan mensen een leefloon uitbetalen. Maar eerst doen we een sociaal onderzoek. Een belangrijke voorwaarde om recht te hebben op een leefloon, is het aantonen van de werkbereidheid. Is een klant ziek en kan hij niet werken of de lessen volgen? Dan hebben we daarvoor een verklaring nodig.