U bent hier


Welke medische kosten betalen stad en OCMW Antwerpen terug?

Klanten die aangesloten zijn bij een mutualiteit kunnen mogelijk een tussenkomst krijgen voor medische kosten:

 • Stad en OCMW Antwerpen kunnen een medische waarborg toekennen op maat van de  noodzakelijke medische zorgen. Dat is afhankelijk van het sociaal onderzoek. Hiervoor neem je als klant contact op met je sociaal centrum. 
 • Er is financiële tussenkomst mogelijk voor anticonceptie in kader van gezinsplanning.
 • Heeft de klant een waarborgdocument? Bezorg je factuur dan aan zijn maatschappelijk werker. 

Klanten zonder geldige verblijfsdocumenten en klanten waarvoor geen aansluiting mogelijk is bij de mutualiteit (niet-verzekerbare klanten) kunnen enkel een tussenkomst krijgen voor dringende medische zorgen. Daarvoor kunnen ze terecht bij sociaal centrum Plein. 

 1. Waarom zijn er zoveel papieren en attesten nodig?

  De federale overheid geeft stad en OCMW Antwerpen subsidies voor medische zorgen. Omdat het grote bedragen zijn, zorgt de federale overheidsdienst voor controles. Alles moet kloppen: verklaring, datum, naam en handtekening. Ontbreken er gegevens? Dan verliezen we subsidies. Dat verloren bedrag moet de stad zelf betalen.

 2. Kan ik de documenten niet elektronisch invullen?

  Op dit moment is dat nog niet mogelijk. Hopelijk kunnen we in de toekomst wel volledig elektronisch werken. Stad en OCMW Antwerpen werken eraan om dat mogelijk te maken.

 3. Waar kan ik als arts terecht met vragen en opmerkingen over de terugbetaling van medische kosten voor sociale klanten?

  U vindt informatie op onze site, maar kan ook terecht bij onze administratieve diensten die de facturen verwerken op het nummer 03 22 11 333. Met specifieke vragen over een patiënt kan u het best zijn maatschappelijk werker opbellen.

  Waarom moet ik als arts de administratie doen voor de derdebetalersregeling?

 4. Kunnen stad en OCMW dat niet via de mutualiteit regelen?

  Als de klant zijn betaling via de mutualiteit zelf in orde kan brengen, dan doen stad en OCMW dat niet voor hem. Wil u als arts een correcte betaling voor uw prestaties? Stuur het getuigschrift dan rechtstreeks naar de mutualiteit.

 5. Waarom moeten stad en OCMW weten of iemand kan werken of naar de les gaan?

  We betalen mensen een leefloon uit na een sociaal onderzoek. Een belangrijke voorwaarde om recht te hebben op een leefloon, is het aantonen van de werkbereidheid. Is een klant ziek en kan hij niet werken of de lessen volgen? Dan hebben we daarvoor een verklaring nodig.