U bent hier


Toegankelijkheidsverklaring van deze website

 

Stad Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met de Europese richtlijn en het Vlaamse bestuursdecreet.

Iedereen moet de informatie op www.antwerpen.be/socialecentra eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking.

Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website www.antwerpen.be/socialecentra voldoet aan de vooropgestelde richtlijnen.

 • De richtlijnen die gevolgd worden zijn de Web Content Accesibility Guidelines versie 2.1 of kortweg WCAG 2.1.
 • Er zijn drie niveaus van de mate van toegankelijkheid: van laag naar hoog A, AA en AAA.
 • Deze toepassing voldoet aan de richtlijnen tot en met niveau AA, met uitzondering van de volgende werkpunten.
 

Openstaande werkpunten

De Worddocumenten, documenten in pdf, koppen, regels en alt-beschrijvingen van de beelden op deze website zijn niet-toegankelijk op grond van onevenredige last. Hiervoor beroepen we ons tijdelijk op artikel 5 van de Europese richtlijn 2016/2102. We engageren ons om de openstaande punten op te lossen binnen een redelijke termijn.

 

Werkpunten

Werkpunt 1: Koppen en labels zijn niet toegankelijk (Niveau AA)

 • Gevolg: voor de gebruiker met speciale leessoftware is dat hij de inhoud niet kan lezen
 • Aanpak: De hele inhoud van deze website wordt overgezet naar Antwerpen.be volgens de geldende WCAG-normen (AA). Heeft u ondertussen een sociale vraag, dan mailt u deze naar SD_communicatie@stad.antwerpen.be
 • Planning: Beoogde termijn 4e kwartaal 2021

Werkpunt 2: beschrijvingen van beelden voldoen niet aan de toegankelijkheidsnorm (niveau AA)

 • Gevolg: slechtzienden kunnen de beschijving van de beelden niet (laten voor-)lezen
 • Plan van aanpak: de hele inhoud van deze website wordt overgezet naar Antwerpen.be volgens de geldende WCAG-normen (AA)
 • Planning: beoogde termijn 4de kwartaal 2021

Werkpunt 3: PDF-documenten voldoen niet aan de toegankelijkheidsnorm (niveau AA)

 • Gevolg: slechtzienden kunnen de inhoud van deze pdf-documenten niet lezen.  PDF’s die niet toegankelijk zijn kan je herkennen aan de vermelding ‘niet-toegankelijk’ bij de download. Heb je nood aan een toegankelijke versie van dit bestand, vraag het dan aan via SD_communicatie@antwerpen.be. Wij engageren ons om een toegankelijke versie te bezorgen binnen de 7 werkdagen.
 • Plan van aanpak: de hele inhoud van deze website wordt overgezet naar Antwerpen.be volgens de geldende WCAG-normen (AA)
 • Planning: beoogde termijn 4de kwartaal 2021

 

Opstelling van deze toegankelijheidsverklaring

 • Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22 september 2020.
 • De toegankelijkheid van deze website werd gecontroleerd via handmatige inspectie.
 • De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 22 september 2020.

 

Compabiliteit met browsers en ondersteunende technologieën 

www.antwerpen.be/socialecentra is tot op bepaalde hoogte gemaakt om compatibel te zijn met de meeste gangbare ondersteunende technologieën voor toegankelijkheid. Wij hanteren ook compatibiliteit met de meest courante browsers.

 

Technische specificaties 

De toegankelijkheid van www.antwerpen.be/socialecentra is afhankelijk van volgende technologieën en kan gegarandeerd worden door ondersteuning hiervan op je toestel:

 • HTML
 • CSS

 

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen 

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van richtlijnen te bevorderen:

 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons interne beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.

 

Feedback en contactgegevens 

Hebt u opmerkingen of ervaart u toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333.

We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

 

Ombudsvrouw 

Bent u niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt uw melding als u uitgepraat bent met de stad, dus als u eerst uw probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt uw melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vindt u op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.

 

PROCLAIMER

 

Voor wie is de informatie op deze website bedoeld?

Voor (mogelijke) klanten, partners, steden en publieke instellingen.
 

Welke informatie vind je op deze website?

Alle informatie over de organisatie, werking en het aanbod van stad en OCMW Antwerpen.
Op deze website vind je alleen algemene informatie. De informatie over leefloon op deze website is bijvoorbeeld niet gebaseerd op iemands persoonlijke situatie.
 
Wil je sociale hulp en ben je nog geen klant? Zoek dan in de stratenlijst het sociaal centrum in je buurt op of neem telefonisch contact op via het nummer 03 221 13 333. 
Als je al klant bent, dan kan je terecht bij de maatschappelijk werker van je sociaal centrum.
 

Is de informatie op deze website actueel?

Stad en OCMW Antwerpen:
 
 • besteden aandacht en zorg aan de informatie op deze website
 • engageren zich om informatie over de werking volledig, actueel en toegankelijk aan te bieden
Ondanks die inspanningen kunnen stad en OCMW Antwerpen niet garanderen dat alle informatie volledig, actueel of nauwkeurig is.
 
Is sommige informatie op deze website  niet juist of ontbreekt er info? Dan doen stad en OCMW Antwerpen alles om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Geef dan even een seintje aan SD_webbeheer@antwerpen.be. Suggesties zijn ook welkom op dit adres. en stellen we erg op prijs!
 
De informatie op deze website kan je ook niet beschouwen als authentieke overname van de officiële teksten. Daarom bezitten de teksten op deze website geen enkele juridische kracht. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten.
 

Is deze website altijd online?

De informatie op deze website is altijd beschikbaar, maar technische onderbrekingen bij de netwerkbeheerder kunnen wel voorvallen. Op die momenten is de informatie dan niet raadpleegbaar. Stad en OCMW Antwerpen zijn niet verantwoordelijk voor de technische onderbrekingen.  
 

Wat doen de stad en OCMW Antwerpen met je persoonsgegevens?

Stad en OCMW Antwerpen hechten belang aan je privacy.  
 
Informatie op de website kan je gewoon lezen zonder dat we persoonsgegevens vragen. Stelt u ons een vraag, formuleert u een klacht over onze werking, of heeft u een opmerking over een mogelijke klant bij ons, dan vragen we wel persoonlijke informatie. 
 
Stad en OCMW Antwerpen garanderen je dat we je persoonsgegevens alleen gebruiken om:
 
 • je de gevraagde informatie te geven
 • je te kunnen contacteren bij bijkomende vragen  
 
Stad en OCMW Antwerpen garanderen je ook dat:
 
 • we je persoonsgegevens niet bekendmaken of doorgeven aan derden als ze geen bijdrage kunnen leveren aan het antwoord op of de behandeling van je gestelde vraag of klacht.

 

 • we uiterst discreet omgaan met informatie uit de beveiligde customer-relations-management-databank bij opmerkingen over dossiers of klanten. Bij vragen over deze databank en/of hoe we omgaan met de informatie die daarin zit, richt je je tot: informatieveiligheid@stad.antwerpen.be.

 

 • we veiligheidsmaatregelen nemen om te voorkomen dat anderen misbruik maken van persoonsgegevens op de website.

 

 • we transparant zijn: stelde je een vraag of formuleerde je een opmerking via deze website, dan kan je de gegevens die je hiervoor opgaf, tot een jaar na de vraag of opmerking opnieuw opvragen, laten wissen of wijzigen via webbeheer@ocmw.antwerpen.be.

 

 

 

Gebruikt deze website cookies?

Ja. We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service van Google, om het surfgedrag op deze website te analyseren. Op basis van deze anonieme analyses, kunnen we deze site verder verbeteren.
 
Je kan het gebruik van cookies voor Google Analytics weigeren door in je Google-browser je instellingen aan te passen.
 

Reacties op sociale media 

Op ons facebook-account kan je reageren of vragen stellen. 
We vinden het fijn om jouw reacties te lezen. Positief of kritisch, het getuigt van  betrokkenheid. Politieke, kwetsende, seksistische en discriminerende reacties passen echter niet.
Als je bovenstaand principe niet hanteert, kan de redactie je vraag of opmerking verwijderen.
 
De redactie kan je vraag of opmerking ook publiceren in een van de andere interne of externe communicatiekanalen. 
 

Mag je teksten en beelden van deze website kopiëren? 

Je mag de informatie van deze website op geen enkele manier gebruiken voor niet-persoonlijke doelen of commerciële exploitatie.
 
Wil je toch teksten, beelden of ander grafisch materiaal van deze site hergebruiken? Vraag dan vooraf toestemming aan SD_webbeheer@ocmw.antwerpen.be
 
Voorbeelden van grafisch materiaal
 
 • publicaties
 • logo’s
 • foto’s
 • illustraties
 • filmpjes

 

Voorbeelden van hergebruik
 
 • kopiëren voor online gebruik
 • kopiëren om door te sturen naar anderen
 • afdrukken in meer dan drie exemplaren
 

Zijn stad en OCMW Antwerpen verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar ze doorlinken?

Deze website kan linken naar andere websites waarover het geen enkele controle heeft.  We kunnen niet garanderen dat de inhoud van die andere websites altijd juist, volledig of beschikbaar is.
OCMW en stad Antwerpen wijzen elke aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade door het raadplegen van die websites en hun inhoud.