U bent hier


Privacy

OCMW Antwerpen hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy bij het verwerken van gegevens over het gebruik vanwww.ocmw.antwerpen.beOCMW Antwerpen is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site. Maar informatie over het surfgedrag opwww.ocmw.antwerpen.be wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. Gegevens die OCMW Antwerpen via een meldingskaart, e mail of invulformulier ontvangt, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de vraag, aanvraag of reactie. De website maakt gebruik van cookies voor de inschrijvingen op een nieuwsbrief.E-loket

Officiële documenten, aangevraagd via het e loket, worden enkel afgeleverd indien je identiteit en je relatie tot de betrokkenen vaststaat in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren. De verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Je gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend.OCMW Antwerpen treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door jou bekend gemaakte persoonlijke gegevens. Je hebt steeds toegang tot je persoonsgegevens en je kan de juistheid ervan verifiëren. Je hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met je persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kan je contact opnemen met info@ocmw.antwerpen.beSollicitaties

Je gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het behandelen van de sollicitatie en bij indiensttreding, voor het beheren en optimaliseren van de relatie tussen jou en OCMW Antwerpen, en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die daaruit voortvloeien. Met het invullen van het sollicitatieformulier verklaart de kandidaat zich akkoord met de voorgestelde selectieprocedure, die samen met het kandidatuurstellingsformulier één geheel vormt en door hem/haar ontvangen en gelezen werd. Meer informatie over de federale privacycommissie en de privacywet vind je op www.privacy.fgov.be.