Overslaan en naar de inhoud gaan

U bent hier


Toegankelijkheidsverklaring

Stad Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met de Europese richtlijn en het Vlaamse bestuursdecreet.

Iedereen moet de informatie op www.antwerpen.be/socialecentra eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website www.antwerpen.be/socialecentra voldoet aan de vooropgestelde richtlijnen.

De richtlijnen die gevolgd worden zijn de Web Content Accesibility Guidelines versie 2.1 of kortweg WCAG 2.1. Er zijn drie niveaus van de mate van toegankelijkheid: van laag naar hoog A, AA en AAA. Deze toepassing voldoet aan de richtlijnen tot en met niveau AA, met uitzondering van de volgende werkpunten.

Openstaande werkpunten

De Worddocumenten, documenten in pdf, koppen, regels en alt-beschrijvingen van de beelden op deze website zijn niet-toegankelijk op grond van onevenredige last. Hiervoor beroepen we ons tijdelijk op artikel 5 van de Europese richtlijn 2016/2102. We engageren ons om de openstaande punten op te lossen binnen een redelijke termijn.

Succescriterium Koppen en labels (Niveau AA)

 • Werkpunten

  Koppen en labels zijn niet toegankelijk (Niveau AA)

 • Gevolg

  Gevolg voor de gebruiker met speciale leessoftware is dat hij de inhoud niet kan lezen

 • Plan van aanpakDe hele inhoud van deze website wordt overgezet naar Antwerpen.be volgens de geldende WCAG-normen (AA). Heeft u ondertussen een sociale vraag, dan mailt u deze naar SD_communicatie@stad.antwerpen.be
 • Planning

  Beoogde termijn 4e kwartaal 2021

Succescriterium Alt-beschrijvingen van beelden zijn niet toegankelijk (Niveau AA)

 • Werkpunt

  alt-beschrijvingen van de beelden op deze website voldoen niet aan de toegankelijkheidsnorm

 • Gevolg

  Slechtzienden kunnen de beschijving van de beelden niet (laten voor-)lezen

 • Plan van aanpak

  De hele inhoud van deze website wordt overgezet naar Antwerpen.be volgens de geldende WCAG-normen (AA)

 • Planning

  Beoogde termijn 4de kwartaal 2021

Toegankelijkheid PDF-documenten

Geen van pdf-documenten op deze website voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen (Niveau AA).

PDF’s die niet toegankelijk zijn kan je herkennen aan de vermelding ‘niet-toegankelijk’ bij de download. Heb je nood aan een toegankelijke versie van dit bestand, vraag het dan aan via SD_communicatie@antwerpen.be. Wij engageren ons om een toegankelijke versie te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22 september 2020.

De toegankelijkheid van deze website werd gecontroleerd via handmatige inspectie.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 22 september 2020.

Compatibiliteit met browsers en ondersteunende technologieën

www.antwerpen.be/socialecentra is tot op bepaalde hoogte gemaakt om compatibel te zijn met de meeste gangbare ondersteunende technologieën voor toegankelijkheid. Wij hanteren ook compatibiliteit met de meest courante browsers.

Technische specificaties

De toegankelijkheid van www.antwerpen.be/socialecentra is afhankelijk van volgende technologieën en kan gegarandeerd worden door ondersteuning hiervan op je toestel:

 • HTML
 • CSS

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van richtlijnen te bevorderen:

 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons interne beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.

Feedback en contactgegevens

Hebt u opmerkingen of ervaart u toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333.

We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Ombudsvrouw

Bent u niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt uw melding als u uitgepraat bent met de stad, dus als u eerst uw probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt uw melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vindt u op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.